Skip to main content

Mae'r Llwybr Ysbrydion yn ôl yn Nhre-tŵr - mae'n Galaaan Gaeaaaf!

IYdy wir, mae'n amser i'r ystlumod, y llygod mawr a'r creaduriaid bychain ymddangos o'u cuddfannau ac ymuno â'r bwci-bos ar y Llwybr Ysbrydion o gwmpas Llys Tre-tŵr. Dewch â'ch plant i grwydro'r llwybr, OND cadwch lygad am y Ladi Wen yn cerdded ar hyd ei balconi...


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18