Skip to main content

Ymunwch yn ysbryd Calan Gaeaf ym Maddonau Rhufeinig Caerllion!

Mae rhywbeth bach blasus ar gael i bob plentyn sy'n crwydro'r llwybr ysbrydion o gwmpas yr olion 2000 mlwydd oed. Bydd ein ceidwaid ar gael i wneud clwyfau ffug gyda cholur, fel brathiad gan Dracula neu grafiad gan flaidd-ddyn. Am ddychrynllyd!

Mae'n costio £1 i gymryd rhan yn y gweithgaredd.

 

 

 

 

 

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18