Skip to main content

Dechreuwch y Nadolig gyda'n sioe hudol!

Mae'r ceirw wedi cymryd drosodd y castell!

Pam fod y rhai corniog wedi crwydro mor bell o'u cartref gogleddol? Beth maen nhw'n ei gadw ar eu sled?  A beth yw cyfrinachau’r castell?

Sioe byped ryngweithiol.

Hwyl i'r teulu i gyd!

Hefyd - siopa hwyr nos Sadwrn. 5pm - 7pm.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.90
*Teulu
£20.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18