Skip to main content

Ymunwch â ni yng Nghastell Caerffili y Nadolig hwn.

Dewch i weld Siôn Corn yn y castell canoloesol ysblennydd hwn, a beth am roi cynnig ar gelf a chrefft hefyd?

Ogof Siôn Corn - £5. Rhaid archebu ymlaen llaw.

Bydd angen tocyn mynediad safonol ar bob plentyn sy’n ymweld â Siôn Corn, a’r person sy’n dod gyda nhw. Gellir prynu tocynnau ar y diwrnod yn swyddfa docynnau Castell Caerffili. Rhaid i aelodau Cadw brynu tocynnau i weld Siôn Corn, ond byddant yn cael mynediad am ddim i’r castell fel rhan o’u pecyn aelodaeth.

Dylech gyrraedd y castell o leiaf 10 munud cyn yr amser a ddyrannwyd i chi gyda Siôn Corn.

Dydd Sadwrn — sesiwn ddwyieithog.

Dydd Sul — sesiwn Saesneg un unig.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.90
Teulu*
£25.70
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.30
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.10

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18