Skip to main content

Ar noson Calan Gaeaf eleni, rydyn ni’n estyn gwahoddiad i CHI ymuno â Gwynedd Paranormal Investigations (GPI) ar un o dri archwiliad hwyr y nos ym Mhlas Mawr — tŷ tref o oes Elisabeth sy’n cynnwys canrifoedd o gyfrinachau.

Mae ymysg yr eiddo sydd yn y cyflwr gorau, o’i fath, ym Mhrydain, ac honnir ei fod yn un o’r adeiladau sydd â’r mwyaf o ysbrydion yng Ngwynedd a Gogledd Cymru ... Tybed ydy hyn yn wir? 

Beth am ddarganfod hynny drosoch eich hun a mwynhau golwg unigryw ar y tŷ tref wedi iddi nosi — a bydd lluniaeth ar gael hefyd.

Bydd mynychwyr yn ymuno â GPI wrth iddyn nhw archwilio gweithgarwch posibl gan ysbrydion — o sŵn cnocio i awel oer a chysgodion tywyll anesboniadwy, yn ogystal ag arbrofion darogan gan ddefnyddio gwydrau a throi byrddau drosodd. 

Hefyd, bydd y rhai fydd yn bresennol yn cael defnyddio offer hela ysbrydion gan gynnwys larymau rhwystro pelydr, y dechnoleg ddiweddaraf o ran recordio EVP (Ffenomena Llais Electronig) a llawer mwy.

Dylai mynychwyr:

• Wisgo esgidiau fflat a dillad cynnes — gall Plas Mawr fod yn oer iawn yn ystod y nos!

• Dewch â thortsh fechan gyda chi ac unrhyw offer recordio neu baranormal ychwanegol a ddymunwch.


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
25.00
Aelodau Cadw *
22.50

Telerau ac amodau:

• dim ond lle i 20 sydd ym mhob sesiwn ac mae’n rhaid i bob un sy’n cymryd rhan gael tocyn unigol

• nid yw’r digwyddiadau hyn yn addas i blant dan 16 oed

• mae sawl rhan o’r safle lle nad oes modd i gadeiriau olwyn gael mynediad

• os oes gennych unrhyw ymholiadau, rhif ffôn 01492 573605.