Skip to main content

Ymunwch â ni am Brynhawn Hafaidd Crefftus i ddathlu ein Tywysogion a’n Tywysogesau sydd wedi eu claddu yn yr Abaty.

Cewch wneud coron ac addurno tarian, yn ogystal â chreu tywysog neu dywysoges. Bydd llwyth o bethau i’w gwneud!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd