Skip to main content

Safonau’r Iaith Gymraeg

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gwneud y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru. Mae hyn yn golygu na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae Safonau’r Gymraeg yn set o reoliadau sydd wedi’u rhwymo mewn cyfraith sy’n berthnasol i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys Cadw — Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.