Skip to main content

Dewch draw i Gastell Harlech yn ystod Calan Gaeaf i weld arddangosfa o lawdriniaethau ac offer llawfeddygol canoloesol, sioeau teuluol ble mae’r gynulleidfa’n cymryd rhan, straeon arswyd a phaentio wynebau.

Bydd fampiriaid go iawn yno (gelenod)!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18