Skip to main content

Ymunwch â ni am brynhawn o straeon, cerddoriaeth telyn a barddoniaeth, yng ngerddi Abaty Ystrad Fflur.

Mae’n Flwyddyn Darganfod, felly dewch i ddysgu am straeon a chwedlau gwerin a chamwch i fyd arall. Gyda’r storïwyr, Peter Stevenson a Fiona Collins, yn ogystal â’r delynores leol, Harriet Earis. Bydd cerddi Cymraeg o’r canoloesoedd i gyfeiliant y delyn, gan gynnwys barddoniaeth Dafydd ap Gwilym. Dewch â phicnic!

Bydd sesiynau Cymraeg, Cymraeg sy’n addas i ddysgwyr, a Saesneg.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18