Skip to main content

Dewch i ddysgu’r grefft o gynnau tân â ffrithiant gydag Elemental Adventures! Cewch fforio am danwydd, defnyddio durennau, a dril bwa tîm enfawr i greu tân gwych.

Addas ar gyfer pob oed (rhaid i blant fod yng nghwmni oedolion).


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18