Skip to main content

Un peth y gallwch ddibynnu arno yw tocynnau crwydro 3 neu 7 diwrnod Cadw. Mae'r tocynnau'n cynnig gwerth gwych am arian ac yn rhoi rhwydd hynt i chi ymweld â'r cyfoeth o atyniadau hanesyddol sydd gan Gymru i'w cynnig. 

Gellir defnyddio'r tocyn 3 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 7 diwrnod a'r tocyn 7 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 14 diwrnod. Po fwyaf y defnyddir y tocyn, y mwyaf fydd yr arbedion. Gallwch chi, fel trefnwyr teithiau, ennill hyd at 25% mewn comisiwn hefyd.

Mae'r Tocynnau Crwydro ar gael i'w gwerthu gan gwmnïau naill ai fel tocynnau crwydro i un oedolyn, dau oedolyn neu deulu

Mae prisiau manwerthu a masnach fel a ganlyn:

Prisiau Manwerthu

 
   UN OEDOLYN  DAU OEDOLYN   TEULU*
TOCYN 3 DIWRNOD   £23.10  £35.70   £47.25 
TOCYN 7 DIWRNOD  £33.60  £53.55   £65.10

Pris Masnach

   UN OEDOLYN  DAU OEDLYN   TEULU*
TOCYN 3 DIWRNOD   £17.35  £27.00   £35.50
TOCYN 7 DIWRNOD   £25.20  £40.20   £48.85

 

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn/ŵyr neu wyres o dan 18 oed.

 

Atyniadau Hanesyddol sy’n derbyn ac yn gwerthu Tocynnau Crwydro
 • Abaty Glyn y Groes
 • Abaty Tyndyrn
 • Abaty Ystrad Fflur
 • Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion
 • Capel y Rug/Hen Eglwys Plwyf Llangar
 • Castell Biwmares              
 • Castell Caerffili
 • Castell Caernarfon                                      
 • Castell Cas-gwent    
 • Castell Cilgerran      
 • Castell Coch    
 • Castell Conwy        
 • Castell Cricieth              
 • Castell Cydweli          
 • Castell Dinbych               
 • Castell Harlech            
 • Castell Oxwich
 • Castell Rhaglan
 • Castell Rhuddlan
 • Castell Talacharn
 • Gwaith Haearn Blaenafon
 • Llys a Chastell Tretŵr
 • Llys yr Esgob Tyddewi
 • Plas Mawr, Ty Trefol o oes Elisabeth
Atyniadau hanesyddol sy’n derbyn Tocynnau Crwydro ond nad ydyn nhw’n eu gwerthu
 • Amgueddfa Cerrig Margam
 • Castell Carreg Cennen
 • Castell Dolwyddelan
 • Castell Weble

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0300 0256000 neu e-bostiwch cadw@llyw.cymru. Sylwch nad yw’n bosib prynu tocynnau Crwydro ar-lein ar hyn o bryd.