Skip to main content

Bywyd a gwaith bob dydd mynach Sistersaidd yn Abaty Tyndyrn yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Bydd y Brawd Tomos yn sôn am ei fywyd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd y Brawd caredig a chymwynasgar hwn yn rhoi gwybodaeth i bawb am ddefodau a chyfrifoldebau’r mynaich. Fel gofalwr y seler yn Abaty Tyndyrn, bydd yn dweud popeth sydd i’w wybod (a rhai pethau na ddylech ei wybod!) am waith yr abaty, y mynaich eraill, y brodyr lleyg a phobl eraill ‘llai crefyddol’!  

Cewch ddysgu am fywyd bob dydd y mynaich yn yr abaty — eu dyletswyddau mynachaidd, eu harferion glendid a’u harferion bwyta, y gwasanaethau crefyddol niferus roedd yn rhaid i fynaich eu mynychu yn ystod y dydd.

Bydd y Brawd Tomos ar gael o 10.30am hyd 3.30pm, ac yn arwain teithiau am 11am a 2.30pm, a sgwrs am 1pm.

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.90
*Teulu
£20.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18