Skip to main content

Ymunwch â ni i ddathlu’r Celfyddydau yn yr Abaty.

Mae’r heneb hardd hwn wedi bod yn ysbrydoliaeth i farddoniaeth a chelf ers canrifoedd, a gall eich ysbrydoli chithau hefyd.

Mae croeso i chi ddod â’ch paent, brwshys ac îsl eich hun, neu gael pensil a phapur gennyn ni a dechrau braslunio.

Neu beth am gyfansoddi cerdd, neu roi llinell inni gael creu “Cerdd y dydd”?

Neu, gallwch greu atgof unigryw i fynd adref gyda chi, sef ffotograff o’r safle eiconig hwn.

Gallwch hefyd wneud crefftau, felly dewch draw am ddiwrnod creadigol!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 25 Awst 2019
11:00 - 16:30