Skip to main content

Cydiwch yn eich menig, lapiwch i fyny’n gynnes a byddwch yn barod am dymor y Nadolig, gyda thrip i Gastell Caerffili fis Rhagfyr!

Byddwn yn dechrau tymor y Nadolig gyda pheintiwr wynebau – dydd Sadwrn 17 a dydd Sul 18;

Rhwng 17 a 23 Rhagfyr gallwch ysgrifennu a phostio’ch llythyr at Siôn Corn oddi yma;

A dewch i addurno eich cerdyn Nadolig eich hun a mynd â seren origami adref gyda chi ar gyfer eich coeden Nadolig.

 

Sut i ymweld

•    prynwch eich tocynnau digwyddiad wrth gyrraedd (neu archebwch ar-lein)*
•    edrychwch ar amseroedd digwyddiadau a’r prisiau isod

*Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni ellir ad-dalu tocynnau a ragarchebwyd.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 17 Rhag 2022
11:00 - 15:00
Sul 18 Rhag 2022
11:00 - 15:00
Llun 19 Rhag 2022
11:00 - 15:00
Maw 20 Rhag 2022
11:00 - 15:00
Mer 21 Rhag 2022
11:00 - 15:00
Iau 22 Rhag 2022
11:00 - 15:00
Gwen 23 Rhag 2022
11:00 - 15:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.10
Teulu*
£33.30
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£7.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Caerffili