Skip to main content

Dewiswch o raglen orlawn o fwy na 400 o ddigwyddiadau a diwrnodau allan ledled Cymru bob blwyddyn, gan gynnwys arddangosfeydd, gweithgareddau, teithiau, sgyrsiau, hanes byw a pherfformiadau byw.

Mae llawer wedi'u cynnwys ym mhris eich tocyn.

Os ydych yn bwriadu dod am dro i Gymru, edrychwch ar ein Lleolwr Digwyddiadau i weld beth sy'n digwydd ar safle yn agos atoch chi.

Mae digwyddiadau Cadw yn ystod y dydd am ddim i aelodau oni nodir yn wahanol.

Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu postio. Gallwch gadarnhau dyddiadau ac amseroedd y digwyddiadau drwy gysylltu â’r safle yn uniongyrchol.

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £2.00 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn