Skip to main content

Hyrwyddo menyn Country Life

English Heritage / Cadw telerau ac amodau 2 am 1 (“Cynnig”)  

1. Rhaid defnyddio’r Cynnig rhwng 15 Rhagfyr 2018 a Medi 2021.

2. Byddwch yn cael cod hyrwyddo unigryw yn eich pecyn ymenyn a manylion sut i’w gyfnewid

3. Bydd y cod yn rhoi hawl i’r deiliad gael mynediad i un am ddim wrth brynu tocyn mynediad gwerth cyfatebol neu uwch; bydd y tocyn rhataf am ddim Dim mwy nag un tocyn am ddim am bob cod. Rhaid defnyddio’r ddau docyn ar yr un ymweliad. Ni chynhwysir tocynnau teulu yn y Cynnig hwn 

4. Gellir defnyddio’r cod unigryw unwaith ym mhob safle Cadw neu English Heritage sy’n cymryd rhan

5. Mae archebu ar-lein wedi’i eithrio o’r Cynnig hwn; rhaid prynu tocynnau ger y pwyntiau mynediad Cadw ac English Heritage perthnasol

6. Darllenwch www.cadw.llyw.cymru/dyddiauallan cyn i chi ymweld am fanylion ynghylch hygyrchedd, amseroedd olaf o ran mynediad a chymorth gyda chynllunio eich ymweliad

7. Gallwch gysylltu â Cadw drwy ffonio 03000 25 6000 (mae cost galwadau lleol yn berthnasol) neu drwy e-bostio cadw@llyw.cymru os oes gennych unrhyw ymholiadau

8. Ni ellir defnyddio’r Cynnig hwn ar y cyd ag unrhyw gynnig arall gan gynnwys tocynnau teulu, tocynnau crwydro, aelodaeth, a digwyddiadau lle telir am fynediad

9. Nid oes modd defnyddio’r cynnig hwn ar y dyddiadau canlynol: 1 Mawrth 2019, 19–22 Ebrill 2019, 26 Gorffennaf – 2 Medi 2019

10. Rhoir y cod hyrwyddo ichi gan Country Life ac ni ddylai gael ei rannu. Os cawn dystiolaeth fod eich cod wedi ei gamddefnyddio, bydd gennym hawl i dynnu’r Cynnig yn ôl a dileu’r cod

11. Cadw yw’r cyflenwr, ar ran gweinidogion Cymru (Cyflenwr), ei gyfeiriad cofrestredig yw Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7, Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ 

Mae’r Cynnig yn berthnasol i’r safleoedd Cadw canlynol:

 • Castell Biwmares
 • Castell Caernarfon
 • Castell Caerffili
 • Castell Coch
 • Castell Cas-gwent
 • Castell Cilgerran
 • Castell Conwy
 • Castell Cricieth
 • Castell Dinbych
 • Castell Harlech
 • Castell Cydweli
 • Castell Talacharn
 • Castell Oxwich
 • Tŷ Tref Elisabethaidd Plas Mawr
 • Castell Rhaglan
 • Castell Rhuddlan
 • Capel y Rug
 • Abaty Ystrad Fflur 
 • Palas yr Esgob Tyddewi
 • Abaty Tyndyrn
 • Castell a Llys Tretŵr
 • Abaty Glyn y Groes

Nid yw’r safleoedd canlynol a reolir ar y cyd yn gynwysedig:

Castell Carreg Cennen, Castell Dolwyddelan, Amgueddfa Cerrig Margam a Chastell Weble.