Skip to main content

Grant henebion a chytundeb rheoli heneb

O dan y cyfyngiadau a osodwyd gan argyfwng COVID-19, bydd Cadw yn parhau i ddarparu ein gwasanaethau a'n cymorth i amgylchedd hanesyddol Cymru hyd eithaf ein gallu.

Mae ein rhaglen grantiau cyfalaf ar gyfer henebion yn helpu i warchod ein safleoedd henebion hanesyddol ac archeolegol gwerthfawr, ac yn helpu prosiectau cymunedol i ymgysylltu â’u hasedau treftadaeth lleol.

Byddwn yn cysylltu â'r ymgeiswyr maes o law i adolygu cynnydd eu ceisiadau.