Skip to main content

Adnoddau Addysg

Mae'r adran Adnoddau yn llawn o wybodaeth hanfodol i'w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad addysgol.

Yn yr adran hon

Nodiadau i athrawon
Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliad addysgol â Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cas-gwent, Castell Conwy neu Abaty Tyndyrn, lawrlwythwch ein nodiadau i athrawon i gael ysbrydoliaeth. Mae'r nodiadau'n cynnwys hanes cryno, map ac enghreifftiau o sut i dreulio eich amser ar y safle.
Adnoddau Addysg Cyfnod Sylfaen
Rydyn ni wrthi’n datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion.
Adnoddau Addysg Cyfnod Allweddol 2
Rydyn ni wedi datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion.
Adoddau Addysg Cyfnod Allweddol 3
I gyd-fynd â’n hadnoddau Llythrennedd a STEM ynglŷn â chestyll mae yna ddogfennau ar gysylltiadau cwricwlaidd sy’n dangos sut mae’r rhain yn cyd-fynd â nifer o bynciau yn y cwricwlwm yng Nghymru yn ogystal â Llythrennedd a Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).
Cistiau Trysor
Ar rai o'r safleoedd yn ein gofal, mae cistiau trysor yn llawn o arteffactau hanesyddol a ail-grëwyd ar gael i'w defnyddio gan grwpiau addysgol yn ystod eu hymweliad.