Skip to main content

Adnoddau Addysg

Mae'r adran Adnoddau yn llawn o wybodaeth hanfodol i'w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad addysgol.

Adoddau Addysg

Porwch drwy ein hamrywiaeth o adnoddau PDF wedi’u cynllunio ar gyfer athrawon a dysgwyr

 

Yn yr adran hon

Nodiadau i athrawon
Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliad addysgol â Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cas-gwent, Castell Conwy neu Abaty Tyndyrn, lawrlwythwch ein nodiadau i athrawon i gael ysbrydoliaeth. Mae'r nodiadau'n cynnwys hanes cryno, map ac enghreifftiau o sut i dreulio eich amser ar y safle.
Adnoddau Addysg
Rydyn ni wedi datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion.