Skip to main content

Nodiadau i athrawon

Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliad addysgol â Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cas-gwent, Castell Conwy neu Abaty Tyndyrn, lawrlwythwch ein nodiadau i athrawon i gael ysbrydoliaeth. Mae'r nodiadau'n cynnwys hanes cryno, map ac enghreifftiau o sut i dreulio eich amser ar y safle.