Skip to main content

Bobl gyffredin yw rhai ohonynt sydd wedi gwneud pethau ysbrydoledig gyda chefndiroedd gwahanol a phrofiad byw; efallai fod deunydd arwr neu arwres ddiwylliannol Gymreig ynddoch chi –  amser a ddengys!

Neu, os oes gennych chi ffôn clyfar neu ddyfais tabled, beth am lawrlwytho un o'r straeon cyfareddol fel eLyfr am ddim? Ewch i’n tudalen Arwyr ac Arwresau Cymru — eLyfrau am ddim i gael y fersiwn priodol ar gyfer eich dyfais.

I weld a chlywed mwy o gymeriadau o orffennol Cymru, ewch i’n tudalen Gŵyl Hanes Plant Cymru 2020 lle gallwch glywed Owain Glyndŵr yn galw am roi diwedd ar ormes Lloegr …. neu darganfyddwch pam y cerddodd Mari Jones, merch ysgol un ar bymtheg oed, 26 milltir heb esgidiau!

Darganfyddwch nawr