Skip to main content

Yn yr adran hon

Cestyll Byw!
Dewch o hyd i'r castell agosaf i chi, cydiwch mewn cleddyf, a dewch â llond gwlad o ddychymyg gyda chi. Dyma gyfle i chi fynd yn ôl mewn amser.
Celf, Crefftau a Chreadigrwydd
Yn yr adran hon mae popeth sydd ei angen arnoch i danio eich dychymyg yn un o safleoedd Cadw a pharhau i gael hwyl a sbri gartref
Chwilio am Chwedlau
Oes gennych chi awydd cwrdd â Draig Gymreig go iawn? Wel, dyma eich cyfle — erbyn hyn mae gan Cadw Deulu o Ddreigiau, sy’n cynnwys pedwar bwystfil enfawr.
Comics a Chrëwch gwaith celf
P’un ai a ydych chi’n arglwyddes y plas, yn dywysog llywodraethol neu’n ymerawdwr Rhufeinig, ein safleoedd ni yw’r lle perffaith i ail-fyw hanes Cymru. Ac er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer eich antur teithio yn ôl mewn amser, llwytho ein comics a’n taflenni lliwio i lawr.