Skip to main content

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Rydym yn gweithio dros warchod amgylchedd hanesyddol hygyrch i Gymru.

Byddwn yn gwneud hyn drwy:

  • helpu i ofalu am ein hamgylchedd hanesyddol er budd pobl heddiw ac yfory  
  • hyrwyddo datblygiad y sgiliau sydd eu hangen i ofalu am ein hamgylchedd hanesyddol yn iawn   
  • helpu pobl i drysori a mwynhau ein hamgylchedd hanesyddol 
  • gwneud i’n hamgylchedd hanesyddol weithio er ein lles economaidd
  • gweithio gyda phartneriaid i gyrraedd ein nodau cyffredin gyda’n gilydd.

Mae Cadw yn rhan o Adran Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n atebol i’r Dirprwy Weinidog, Arglwydd Dafydd Elis‑Thomas, AC. Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog ei Flaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru ym mis Medi 2018. Rydym yn gweithio i gyflawni ei uchelgeisiau drwy ein cynllun busnes tair blynedd.

Yn yr adran hon

Pwy ydyn ni
Mae Cadw yn cynnwys tua 250 o bobl yn gweithio ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau.
Ein gwerthoedd
Rydym yn gweithio dros warchod amgylchedd hanesyddol hygyrch i Gymru.
Rhodd i Cadw
Ymunwch â'r llu o bobl sy'n cefnogi Cadw a'n helpu ni i rannu 5,000 o flynyddoedd o hanes Cymru.