Skip to main content

Beth a wnawn ni

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Ein Cenhadaeth

Gofalu am ein lleoedd hanesyddol ac ysbrydoli cenedlaethau heddiw ac yfory.

Mae diben ehangach i’n gwaith – diogelu ein lleoedd hanesyddol fel y gallan nhw barhau i ysbrydoli’r cenedlaethau sydd i ddod. Edrychwn yn ôl fel y gallwn weld ymlaen.

Ein Gweledigaeth

Cymru lle mae pawb yn gofalu am leoedd hanesyddol, yn eu deall a’u rhannu.

Mae ein lleoedd hanesyddol yn dal i chwarae rhan hanfodol wrth lunio’r Gymru fodern. Maen nhw’n cynnig dolen fyw â’n hanesion amrywiol ac yn ein helpu i wneud synnwyr o’n lle mewn byd sy’n newid.

Rydym yn gweithio dros warchod amgylchedd hanesyddol hygyrch i Gymru.

Byddwn yn gwneud hyn drwy:

  • helpu i ofalu am ein hamgylchedd hanesyddol er budd pobl heddiw ac yfory  
  • hyrwyddo datblygiad y sgiliau sydd eu hangen i ofalu am ein hamgylchedd hanesyddol yn iawn   
  • helpu pobl i drysori a mwynhau ein hamgylchedd hanesyddol 
  • gwneud i’n hamgylchedd hanesyddol weithio er ein lles economaidd
  • gweithio gyda phartneriaid i gyrraedd ein nodau cyffredin gyda’n gilydd.

Mae Cadw yn rhan o Adran Celfyddydau a Chwaraeon Llywodraeth Cymru ac yn atebol i’r Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog.

Yn yr adran hon

Pwy ydyn ni
Mae Cadw yn cynnwys tua 250 o bobl yn gweithio ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau.
Ein gwerthoedd
Rydym yn gweithio dros warchod amgylchedd hanesyddol hygyrch i Gymru.
Rhodd i Cadw
Ymunwch â'r llu o bobl sy'n cefnogi Cadw a'n helpu ni i rannu 5,000 o flynyddoedd o hanes Cymru.