Skip to main content

Ym mis Medi eleni, bydd mwy na 150 o safleoedd hanesyddol, tirnodau a pherlau cudd Cymru yn cynnig mynediad, digwyddiadau neu deithiau tywys am ddim i ymwelwyr.

Mae'r cyfan yn rhan o wŷl Drysau Agored — cyfraniad blynyddol Cymru i'r fenter Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd, sy'n gwahodd sefydliadau treftadaeth, perchnogion preifat, awdurdodau lleol ac eraill i agor eu drysau neu gynnig gweithgareddau i'r cyhoedd yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Wedi'i hariannu a'i threfnu gan Cadw, bydd gŵyl boblogaidd treftadaeth adeiledig Cymru eleni yn annog trigolion Cymru a’i hymwelwyr i ddarganfod rhai o safleoedd y wlad sy’n llai adnabyddus ac yn llai o ran maint ― gyda nifer ohonynt fel arfer ar gau i'r cyhoedd.

Fel rhan o hyn, bydd deunaw safle Cadw yn ymddangos ar y rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer Drysau Agored 2021. Bydd digwyddiadau wedi'u trefnu yn cael eu cynnal ar safleoedd Cadw ar ddyddiadau penodol yn unig ― gyda nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer pob digwyddiad.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth ac archebwch docynnau ar gyfer safleoedd Cadw sy’n cymryd rhan yng ngŵyl Drysau Agored ym mis Medi 2021.

Edrychwch ar ein rhestr lawn o safleoedd Cadw, a’r rhai nad ydynt yn safleoedd Cadw, sy’n cymryd rhan yng ngŵyl Drysau Agored Medi 2021.

Os oes gennych ymholiadau am ein rhaglen o ddigwyddiadau Drysau Agored, anfonwch e-bost at ein tîm: 

Ebost: OpenDoors@gov.wales