Skip to main content

Adnoddau Drysau Agored

Ymunwch â'r dathliad cenedlaethol o bensaernïaeth a threftadaeth yng Nghymru ym mis Medi!

Os bydd gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn Drysau Agored fel trefnydd digwyddiadau neu berchennog adeilad, yna bydd Cadw yn rhoi amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i gynllunio diwrnod llwyddiannus.

Er mwyn eich cefnogi chi i sicrhau bod eich digwyddiad mor llwyddiannus â phosibl, byddwn yn darparu:

  • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus am ddim
  • Llyfryn i drefnwyr gan gynnwys canllaw ar gyfer trefnu digwyddiad, canllaw cyfryngau a thempled o ddatganiad i'r wasg
  • Posteri i hysbysebu'r digwyddiadau Drysau Agored ledled Cymru a phoster y gellir ei deilwra ar gyfer eich digwyddiad(au).
  • Ffurflenni gwerthuso
  • Sylw ar y wefan genedlaethol
  • Cyfle i gael eich amlygu yn yr ymgyrch cyfryngau genedlaethol
  • Canllawiau dros y ffôn neu dros e-bost