Skip to main content

Yn yr adran hon

Arwyr ac Arwresau Cymru
Gornestau cleddyfau beiddgar a brwydrau gwefreiddiol. Rhamantau trychinebus ac arbrofion cyfrinachol. Tywysogion pwerus a thywysogesau dewr.
Cestyll a muriau trefol Edward I
Mae cestyll Cymru’n enwog dros y byd i gyd. Yn ôl yr arbenigwyr, mae dros 600 ohonynt. Gallem ddadlau dros yr union nifer, ond prin y gellir gwadu mai cestyll Edward I – o ran pur rym a phensaernïaeth filwrol arloesol –sy’n teyrnasu.
Tywysogion Cymru
Ar un adeg, tir tameidiog o deyrnasoedd hynafol oedd Cymru. Tywysogion annibynnol oedd yn ei llywodraethu, wedi’u clymu gan iaith a deddfau cyffredin.
Y Tuduriaid yng Nghymru
Mae Pont Mullock, bwa syml o garreg ar y ffordd rhwng Penfro a Dale yn ne-orllewin Cymru, yn chwarae rhan allweddol mewn stori gymhellol lle mae Cymro’n cael ei goroni’n frenin Lloegr; ac – yn fwy na hynny – yn sylfaenydd llinach holl-bwerus y Tuduriaid.