Skip to main content

Yn yr adran hon

Arwyr ac Arwresau Cymru
Gornestau cleddyfau beiddgar a brwydrau gwefreiddiol. Rhamantau trychinebus ac arbrofion cyfrinachol. Tywysogion pwerus a thywysogesau dewr.
Cestyll a muriau trefol Edward I
Mae cestyll Cymru’n enwog dros y byd i gyd. Yn ôl yr arbenigwyr, mae dros 600 ohonynt. Gallem ddadlau dros yr union nifer, ond prin y gellir gwadu mai cestyll Edward I – o ran pur rym a phensaernïaeth filwrol arloesol –sy’n teyrnasu.