Skip to main content

Swyddi Gwag

Swydd wag

A ydych chi eisiau gweithio yn hyrwyddo hanes a threftadaeth Cymru yn rhai o’r safleoedd hanesyddol mwyaf trawiadol yng Nghymru?

Ymgeisiwch yma:  Ceidwad - Mae sawl swydd ar gael - (tal.net)

Dyddiad Cau:  02/12/22 16:00

Mae Cadw yn asiantaeth Llywodraeth Cymru, felly mae’r bobl sy’n gweithio yma yn weision sifil. Gallwn gynnig sawl budd, gan gynnwys cyfleoedd i hyfforddi a datblygu, cynlluniau pensiwn, lwfans gwyliau hael, gweithio hyblyg (yn ddibynnol ar eich swydd), ac, wrth gwrs, y cyfle i fod yn rhan o dîm ymroddedig sy’n falch o gadw asedau hanesyddol Cymru mewn cyflwr da ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gyda sawl swydd bydd yn ofynnol i chi allu siarad Cymraeg, a bydd hynny’n cael ei nodi yn y swydd ddisgrifiad. Rydym yn annog pobl i ddysgu’r iaith ac yn cynnig cyfleoedd iddynt wneud hynny. Os ydych chi’n siaradwr Cymraeg, cewch fod yn rhan o weithle dwyieithog, ac mae gwasanaethau Adnoddau Dynol a gwybodaeth ar gael yn y ddwy iaith hefyd.

Mae ein swyddi’n cynnwys:

  • Saer Meini
  • Ceidwad
  • Arbenigwr Cadwraeth
  • Archeolegwr
  • Syrfëwr Adeiladau Hanesyddol

Rydym hefyd yn cyflogi pobl sy’n gyfrifol am:

waith achosion, ystadau, digwyddiadau, cyfleusterau, cyllid, grantiau, iechyd a diogelwch, adnoddau dynol, dehongli, dysgu gydol oes, marchnata, ffotograffiaeth, cyhoeddiadau, manwerthu, datblygu ar gyfer y we, a hyd yn oed trefnu priodasau!

Rydym yn cyflogi ar sail cystadleuaeth deg ac agored, yn unol ag egwyddorion cyflogi’r gwasanaeth sifil. Gellir canfod manylion y swyddi gwag trwy ymweld â System benodi gwefan Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, ac os hoffech chi dderbyn hysbysiadau pan fydd swyddi gwag newydd, ewch i wefan recriwtio Llywodraeth Cymru a chofrestru ar gyfer hysbysiadau swyddi os gwelwch yn dda.