Skip to main content

Rydym yn eich gwahodd i gamu i’r gorffennol a dadorchuddio tapestri cyfoethog hanes Cymru gyda’n rhaglen o deithiau tywys mewn wyth o leoliadau Cadw ledled Cymru.

Cychwynnwch ar daith trwy amser wrth i'n tywyswyr arbenigol eich arwain trwy gestyll hynafol, eiconau crefyddol yr oes Sistersaidd a thiroedd cysegredig gwareiddiadau hynafol. P’un a ydych chi’n hoff o hanes neu’n awyddus i glywed am y straeon sydd wedi’u hysgythru ar gerrig ein gorffennol, mae ein teithiau tywys yn cynnig cyfle heb ei ail i dreiddio’n ddwfn i dreftadaeth ddiwylliannol ein byd. 

Dewch i ddarganfod cyfrinachau’r oes a fu a chreu atgofion a fydd yn para am oes ar ein teithiau tywys o amgylch treftadaeth adeiledig Cymru.

Mae teithiau tywys ar gael mewn 8 lleoliad Cadw ac yn rhedeg o fis Mai i fis Awst 2024:

Pris y tocynnau yw £10 a £7 i aelodau Cadw.

*Mae’r teithiau tywys o gwmpas castell Casnewydd yn cael eu rheoli gan Gyngor Dinas Casnewydd yn uniongyrchol. Ewch i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu tocynnau gydag Eventbrite.