Skip to main content

Mae pob un ohonom yn hoffi parti, a dangosodd ein cyndeidiau’r ffordd i ni. Ac rydym yn dal i ddathlu rhai o’u partïon heddiw – gyda chaneuon i’w nodi.

Mae rhai o’r traddodiadau yn hen iawn, ond nid yw rhai ohonynt mor hen ag rydym efallai’n ei feddwl.

Blwyddyn Newydd

Mae’n adeg sy’n nodi’r newid yn y flwyddyn, ac yn adeg pan allai gwestai arbennig iawn guro ar eich drws — y Fari Lwyd a’i mintai.

Ydych chi’n dathlu Nos Galan â thraddodiad y Fari Lwyd? Gwyliwch ein fideo i ddysgu popeth am y gnoc ar y drws ar Nos Galan a beth y bydd angen i chi ei wneud os byddwch yn clywed y Fari Lwyd yn galw yng Nghymru ar 31 Rhagfyr…

Gwyliwch gyda chyfieithiad ac isdeitlau BSL

Nadolig

Mae yna rai traddodiadau gwych o gwmpas y Nadolig, onid oes? 

Efallai eich bod chi’n gwybod am rai — cardiau Nadolig, coed Nadolig… a phwdinau Nadolig! Ond a wyddoch chi o ble maen nhw’n dod? Ac a wyddoch chi rai o draddodiadau’r Nadolig yng Nghymru?

Dyma gyfle i gael gwybod pam roedd cardiau Nadolig oes Fictoria yn llai cyfeillgar na rhai heddiw, pa fath o bwdin Nadolig y gallech edrych ymlaen at ei gael yn ystod teyrnasiad Elisabeth I, a mwy!

Gwyliwch gyda chyfieithiad ac isdeitlau BSL

Hydref

Hydref yw’r adeg o’r flwyddyn pan mae natur yn dechrau newid lliw. Mae’r diwrnodau’n byrhau a’r tymheredd yn disgyn, gan ddynodi symud i’r gaeaf.

Sylwch ar ddail yn newid i aur ac oren, chwiliwch am adar fel gwenoliaid yn paratoi ar gyfer eu mudo mawr i wledydd cynhesach, a pharatowch i gasglu – mae mwyar duon yn barod i’w casglu yr adeg hon o’r flwyddyn – perffaith ar gyfer ychydig o goginio.

Darganfyddwch sut rydyn ni’n dathlu’r tymhorau newidiol a’r dathliadau traddodiadol yr adeg hon o’r flwyddyn, gan gynnwys Nos Calan Gaeaf.

Gwyliwch gyda chyfieithiad ac isdeitlau BSL

Dydd Gŵyl Dewi

Ar 1 Mawrth yng Nghymru, rydyn ni’n dathlu ein sant cenedlaethol, Dewi Sant.

Mae’n amser gwisgo’r wisg draddodiadol Gymreig gyda chennin a chennin pedr wedi’u pinio ar ein crysau wrth i ni ddawnsio a chanu caneuon traddodiadol Cymreig. Ond pwy yn union oedd Dewi?

Darganfyddwch stori Dewi, sut y bu’n astudio’n galed i fod yn fynach (oes, mae hyd yn oed sant yn gorfod astudio) gan rannu ei ddysg gyda phobol ledled Cymru a thu hwnt; sut y perfformiodd wyrthiau a pha mor hir y cymerodd y Pab i gydnabod ei fywyd rhyfeddol a’i waith fel Archesgob Cymru!

Gwyliwch gyda chyfieithiad ac isdeitlau BSL

Diwrnod Santes Dwynwen

Fe ddethlir Dydd Santes Dwynwen, y cyfeirir ato’n aml fel Dydd Sant Ffolant Cymru, bob blwyddyn ar 25 Ionawr.

Ond pwy oedd Dwynwen a pham mai yw hi yw nawddsant cariadon Cymru?

Darganfyddwch stori Dwynwen sy’n ymwneud â chariad a thor calon, sut y daeth yn sant a neilltuodd ei bywyd yn gofalu am eraill, gan sicrhau eu bod yn dod o hyd i obaith a chryfder i ddilyn eu calonnau ac i fod yn hapus...

Gwyliwch gyda chyfieithiad ac isdeitlau BSL

Dyma gyfle i gael gwybod mwy - Arwyr ac Arwresau Cymru

A ydych chi’n nabod ein hanthem?

Mae hi’n gryf ac yn danllyd ac yn eithaf dramatig… ond a ydych chi’n gwybod o ble mae hi’n dod? Pryd gafodd hi ei geni a sut wnaeth cân o’r enw Glan Rhondda i frawd ymhell i ffwrdd, ddatblygu i fod yr anthem rydyn ni’n ei hadnabod a’i charu heddiw?

Gwyliwch gyda chyfieithiad ac isdeitlau BSL