Skip to main content

Ydych chi eisiau clywed straeon rhyfeddol, darganfod pethau dramatig neu weld gerddi wrth yfed coffi?

Ewch ar daith ledled Cymru a dod o hyd i’r mannau lle daw hanes yn fyw – mae’n amser mynd allan i archwilio Cymru o’r newydd!

Yn yr adran hon

Lleoedd i ymweld
Ydych chi'n chwilio am ddiwrnod allan gwahanol i'r teulu? Mae Cadw yn cynnig amrywiaeth o leoedd cyffrous i ymweld â nhw yn eich ardal chi.
Be sy’n digwydd
Dewiswch o raglen orlawn o fwy na 400 o ddigwyddiadau a diwrnodau allan ledled Cymru bob blwyddyn, gan gynnwys arddangosfeydd, gweithgareddau, teithiau, sgyrsiau, hanes byw a pherfformiadau byw.
Hanes ar ei Orau
Mae Cymru’n llawn dop o hanes — ble fyddwch chi’n mynd ar eich antur Gymreig?
Llogi Safle
Mae’r safleoedd ysblennydd sydd gennym yn ein gofal yn ddelfrydol ar gyfer ffilmio masnachol a ffotograffiaeth, digwyddiadau a phriodasau.

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £2.00 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn