Skip to main content
Gweithredwyr Teithiau

Rydym yn cynnal trafodaethau ar hyn o bryd gyda Croeso Cymru, Is-adran Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, atyniadau ymwelwyr a phartneriaid masnach teithio i ddod o hyd i ffordd o ganiatáu i archebion grŵp ymweld â'n safleoedd o fewn canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru. Byddwn yn cysylltu â chwmnïau masnach teithio yn uniongyrchol pan ganiateir inni dderbyn archebion grŵp.

Dyma wefan Cadw ar gyfer y Diwydiant Teithio gan gynnwys gweithredwyr teithiau, asiantaethau teithio, gweithredwyr bysiau moethus a chwmnïau rheoli cyrchfannau.

Mae amrywiaeth o wybodaeth er mwyn cyfoethogi teithiau sydd eisoes yn dod i safleoedd Cadw neu i helpu cyflwyno henebion Cadw i raglenni teithio am y tro cyntaf.

Bydd pob gweithredwr teithiau sydd wedi cofrestru gyda Cadw yn cael 10% o ostyngiad ar fynediad i bob gwestai a mynediad am ddim i arweinwyr.

Gallwch chi archebu ar-lein yn uniongyrchol o’r dudalen hon a chyrchu’r cyfraddau gostyngol ar gyfer y diwydiant teithio

Archebwch Yma

 Cysylltwch â ni / Contact us