Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon ar agor o 6 Ebrill ac fe ellir ymweld â’r safle yn rhad ac am ddim gyda thocyn wedi'i archebu ymlaen llaw.

Bydd mynediad i diroedd allanol yn unig a bydd pob canolfan ymwelwyr ar gau. Ni fydd lluniaeth, toiledau na chyfleusterau eraill ar gael yn ystod y cyfnod hwn.

Rhaid i chi archebu eich tocynnau cyn i chi ymweld, a chofiwch:

  • ni all unrhyw un sy'n byw y tu allan i Gymru archebu tocynnau
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebwch docynnau

Yn anffodus, ni chaniateir mynediad i ymwelwyr heb docynnau wedi'u harchebu ymlaen llaw.

 

Arolwg

Cerrig cadarnle mawreddog ar ben clogwyn yn olrhain 600 mlynedd o hanes

Mae Castell Cas-gwent, a gadwyd mewn cyflwr hardd, yn ymestyn allan ar hyd clogwyn calchfaen uwchben Afon Gwy megis gwers hanes o gerrig.   

Nid oes un lle gwell ym Mhrydain i weld sut esblygodd cestyll yn raddol i ymdopi ag arfau mwyfwy dinistriol – ac uchelgeisiau mawreddog eu perchenogion. Am fwy na chwe chanrif, roedd Cas-gwent yn gartref i rai o ddynion cyfoethocaf a mwyaf pwerus y canol oesoedd ac oes y Tuduriaid.     

Dechreuwyd y gwaith adeiladu ym 1067 gan Iarll William fitz Osbern, cyfaill agos i Gwilym Goncwerwr, gan ei wneud yn un o’r cadarnleoedd Normanaidd cyntaf yng Nghymru. Fesul un, gadawodd William Marshal (Iarll Penfro), Roger Bigod (Iarll Norfolk) a Charles Somerset (Iarll Caerwrangon) oll eu hôl cyn i’r castell ddirywio ar ôl y Rhyfel Cartref.  

Byddai’r pendefigion a’r broceriaid pŵer hyn ar fynd o hyd. Dim ond un breswylfa yn eu hystadau helaeth oedd Cas-gwent– cragen drawiadol lle byddent yn dod â’u llestri aur ac arian, eu sidan gwych a’u dodrefn lliwgar.  

Mwy am Gastell Cas-gwent


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–5pm

Ar gau 1pm–2pm

Mynediad â thocyn wedi'i amseru yn unig

Bob dydd 10am–6pm

Ar gau 1pm–2pm

Mynediad â thocyn wedi'i amseru yn unig

 

Bob dydd 10am–5pm

Ar gau 1pm–2pm

Mynediad â thocyn wedi'i amseru yn unig

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 1pm–2pm

Mynediad â thocyn wedi'i amseru yn unig

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£0.00
Teulu*
£0.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£0.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£0.00

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Charging car park icon Mynediad i'r anabl icon Llwybr digidol icon Croeso i gŵn icon Siop roddion icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Llogi Safle icon Ymweliadau ysgol icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Ceir mynediad ar oleddr o'r maes parcio cyhoeddus. Mae 4 lle parcio penodol i bobl anabl ar gael ym maes parcio'r cyngor y tu blaen i'r castell. Mae lleoedd parcio penodol i fysiau.

Ceir mynediad ar oleddr o'r maes parcio cyhoeddus. Mae 4 lle parcio penodol i bobl anabl ar gael ym maes parcio'r cyngor y tu blaen i'r castell. Mae ardaloedd ar y safle yn hygyrch i bobl sy’n ei chael hi’n anodd symud o gwmpas. Mae'r toiledau cyhoeddus agosaf gan gynnwys toiled i bobl anabl mewn maes parcio y tu blaen i'r castell.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!


Cyfarwyddiadau

Ffordd
O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48 Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 a’r M48.
Rheilffordd
Cas-gwent 1km/0.6mllr llwybr Caerdydd-Caerloyw-Birmingham.
Beic
Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Cod post NP16 5EY

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01291 624065

E-bost
ChepstowCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Cas-gwent
Bridge St, Cas-gwent NP16 5EY