Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon ar agor ac fe ellir ymweld.

Rhagarchebwch eich tocynnau ar-lein er mwyn sicrhau mynediad a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu 
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser 
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebwch docynnau

Arolwg

Cerrig cadarnle mawreddog ar ben clogwyn yn olrhain 600 mlynedd o hanes

Mae Castell Cas-gwent, a gadwyd mewn cyflwr hardd, yn ymestyn allan ar hyd clogwyn calchfaen uwchben Afon Gwy megis gwers hanes o gerrig.   

Nid oes un lle gwell ym Mhrydain i weld sut esblygodd cestyll yn raddol i ymdopi ag arfau mwyfwy dinistriol – ac uchelgeisiau mawreddog eu perchenogion. Am fwy na chwe chanrif, roedd Cas-gwent yn gartref i rai o ddynion cyfoethocaf a mwyaf pwerus y canol oesoedd ac oes y Tuduriaid.     

Dechreuwyd y gwaith adeiladu ym 1067 gan Iarll William fitz Osbern, cyfaill agos i Gwilym Goncwerwr, gan ei wneud yn un o’r cadarnleoedd Normanaidd cyntaf yng Nghymru. Fesul un, gadawodd William Marshal (Iarll Penfro), Roger Bigod (Iarll Norfolk) a Charles Somerset (Iarll Caerwrangon) oll eu hôl cyn i’r castell ddirywio ar ôl y Rhyfel Cartref.  

Byddai’r pendefigion a’r broceriaid pŵer hyn ar fynd o hyd. Dim ond un breswylfa yn eu hystadau helaeth oedd Cas-gwent– cragen drawiadol lle byddent yn dod â’u llestri aur ac arian, eu sidan gwych a’u dodrefn lliwgar.  

Mwy am Gastell Cas-gwent


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–5pm

Ar gau 1pm–2pm

 

Bob dydd 10am–6pm

Ar gau 1.30pm–2.30pm

 

 

Bob dydd 10am–5pm

Ar gau 1pm–2pm

 

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 12.30pm–1.30pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.50
Teulu*
£18.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.90
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Charging car park icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Siop roddion icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Llogi Safle icon Ymweliadau ysgol icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Ceir mynediad ar oleddr o'r maes parcio cyhoeddus.
Mae 4 lle parcio penodol i bobl anabl ar gael ym maes parcio'r cyngor y tu blaen i'r castell. Mae lleoedd parcio penodol i fysiau.

Ceir mynediad ar oleddr o'r maes parcio cyhoeddus.
Mae 4 lle parcio penodol i bobl anabl ar gael ym maes parcio'r cyngor y tu blaen i'r castell.
Mae ardaloedd ar y safle yn hygyrch i bobl sy’n ei chael hi’n anodd symud o gwmpas.
Mae'r toiledau cyhoeddus agosaf gan gynnwys toiled i bobl anabl mewn maes parcio y tu blaen i'r castell.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!


Cyfarwyddiadau

Ffordd
O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48 Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 a’r M48.
Rheilffordd
Cas-gwent 1km/0.6mllr llwybr Caerdydd-Caerloyw-Birmingham.
Beic
Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Cod post NP16 5EY

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
ChepstowCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Cas-gwent
Bridge St, Cas-gwent NP16 5EY

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01291 624065