Skip to main content

Mae Ymweliadau Addysg Cadw yn help i chi fynd o dan groen etifeddiaeth Cymru. Cewch brofi dros 5000 o flynyddoedd o’n hanes a sut oedd ein cyndadau’n byw mewn safleoedd allweddol ble digwyddodd y cwbl. Trefnwch ymweliad addysgol i un o nifer o'n safleoedd heddiw!

Os mai hanes y Rhufeiniaid, Edward I, Tywysogion Cymru, bywyd yn yr Oesoedd Canol neu adeg y Tuduriaid sy’n mynd â’ch bryd, neu’r anheddau cynnar neu’r Chwyldro Diwydiannol, mae digonedd o leoliadau ysbrydoledig i chi ddewis ohonynt. Os ydych:

• am fynd ar daith ddysgu i un o’n hamryw leoliadau di-staff

• am wneud taith hunan ddarpar o gwmpas un o’n lleoliadau sydd â staff yno

• neu am gael mynediad i’r adnoddau addysg lawrlwythol sydd gennym

Mae gennym rywbeth ar eich cyfer!

Mae ymweliadau addysgol a safleoedd Cadw am ddim; fodd bynnag, rydym yn croesawu cyfraniadau, gyda’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwaith cadwraeth, gan ganiatáu i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd hanesyddol. Mae Cadw’n gofalu am 130 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru gan gynnwys cestyll, abatai, gweithfeydd haearn, bryngaerau a siambrau claddu. Byddai cyfraniad gwirfoddol o £25 fesul dosbarth yn cael ei groesawu’n fawr, i’n helpu i ofalu am safleoedd hanesyddol y genedl, ond wrth gwrs nid yw’n orfodol.

Cyfrannwch nawr

Angen dysgu mwy cyn eich ymweliad? Prynwch eich tywyslyfr Cadw yma i ddarganfod yr hanes y tu ôl i’ch dewis safle.