Skip to main content

Mae Ymweliadau Addysg Cadw yn help i chi fynd o dan groen etifeddiaeth Cymru. Cewch brofi dros 5000 o flynyddoedd o’n hanes a sut oedd ein cyndadau’n byw mewn safleoedd allweddol ble digwyddodd y cwbl.

Trefnwch ymweliad addysgol i un o nifer o'n safleoedd heddiw!

Os mai hanes y Rhufeiniaid, Edward I, Tywysogion Cymru, bywyd yn yr Oesoedd Canol neu adeg y Tuduriaid sy’n mynd â’ch bryd, neu’r anheddau cynnar neu’r Chwyldro Diwydiannol, mae digonedd o leoliadau ysbrydoledig i chi ddewis ohonynt.

Mae ymweliadau addysgol a safleoedd Cadw am ddim; fodd bynnag, rydym yn croesawu cyfraniadau, gyda’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwaith cadwraeth, gan ganiatáu i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd hanesyddol. Mae Cadw’n gofalu am 130 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru gan gynnwys cestyll, abatai, gweithfeydd haearn, bryngaerau a siambrau claddu. Byddai cyfraniad gwirfoddol o £25 fesul dosbarth yn cael ei groesawu’n fawr, i’n helpu i ofalu am safleoedd hanesyddol y genedl, ond wrth gwrs nid yw’n orfodol.

Cyfrannwch

Noder: mae Baddonau Rhufeinig Caerllion ar gau ar hyn o bryd ac nid ydynt yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau addysgol neu ymweliadau a gefnogir.

Angen dysgu mwy cyn eich ymweliad? Prynwch eich tywyslyfr Cadw yma i ddarganfod yr hanes y tu ôl i’ch dewis safle.

Mae yna hefyd ystod eang o ddeunyddiau i’w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad, gan gynnwys adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar draws yr ardal Dysgu Cadw