Skip to main content
Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd y pandemig presennol, mae ymweliadau grwpiau ysgol â'n safleoedd wedi’u hatal ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, rydym yn parhau i ychwanegu adnoddau digidol newydd at ein tudalennau dysgu i ddarparu profiadau dysgu cyffrous a heriol yn yr ystafell ddosbarth neu gartref. Mae'r rhain yn cynnwys cymeriadau hanesyddol wedi'u ffilmio, ryseitiau blasus, adrodd straeon, dramâu, cerddoriaeth, gemau, posau a chyrchoedd digidol.

Edrychwch ar y tudalennau hyn am adnoddau newydd gan eu bod yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Bydd yr adnoddau hyn yn helpu i gyfoethogi a gwella profiad ymweliadau pan fyddwn o'r diwedd yn gallu croesawu eich grwpiau yn ôl i'n safleoedd. 

Adnoddau Addysg