Skip to main content

Mae Cadw yn cynnig ymweliadau addysg hunan-dywys am ddim i safleoedd Cadw sydd â staff ble codir tâl fel arfer, i ystod eang o ddysgwyr.

I drefnu eich ymweliad, dilynwch y camau hyn:

Ffurflen trefnu ymweliadau addysg hunan-dywys

Mae ymweliadau addysgol a safleoedd Cadw am ddim

fodd bynnag, rydym yn croesawu cyfraniadau, gyda’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwaith cadwraeth, gan ganiatáu i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd hanesyddol. Mae Cadw’n gofalu am 130 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru gan gynnwys cestyll, abatai, gweithfeydd haearn, bryngaerau a siambrau claddu.

Byddai cyfraniad gwirfoddol o £25 fesul dosbarth yn cael ei groesawu’n fawr, i’n helpu i ofalu am safleoedd hanesyddol y genedl, ond wrth gwrs nid yw’n orfodol.

Cyfrannwch

Angen dysgu mwy cyn eich ymweliad? Prynwch eich tywyslyfr Cadw yma i ddarganfod yr hanes y tu ôl i’ch dewis safle.