Skip to main content

Asedau Hanesyddol

Yn yr adran hon

Egwyddorion Cadwraeth
Darllenwch ein chwe egwyddor arweiniol ar gyfer gwarchod yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru sy'n helpu pob un ohonom i ddiogelu'r hyn sy'n bwysig ac yn arbennig am ein hasedau hanesyddol.
Troseddau Treftadaeth
Mae trosedd treftadaeth yn golygu unrhyw weithgarwch anghyfreithlon sy'n difrodi asedau hanesyddol gan gynnwys adeiladau, henebion, parciau, gerddi a thirweddau.