Skip to main content

Yn yr adran hon

Cof Cymru
Chwiliwch drwy ein cofnodion o henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig, tirweddau cofrestredig o ddiddordeb hanesyddol, llongddrylliadau gwarchodedig a Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru i ddod o hyd i safleoedd, pennu eu hyd a’u lled a lawrlwytho eu disgrifiadau.
Asedau Hanesyddol
Dysgwch sut rydym yn diogelu ac yn rheoli newid i asedau hanesyddol cenedlaethol Cymru. A dysgwch sut i ofalu am eich ased hanesyddol a pha gamau i'w cymryd os bydd angen i chi wneud unrhyw newidiadau iddo.
Creu Lleoedd
Dysgwch am ein rôl ym maes cynllunio a'r ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar amgylchedd hanesyddol Cymru, sut i baratoi asesiad o’r effaith ar dreftadaeth, sut i ddadansoddi lleoliad a gofalu am gymeriad hanesyddol sy'n gwneud lleoedd yng Nghymru mor arbennig.