Skip to main content

Coffi Castell a Caffi’r Porth y Brenin, Castell Caernarfon

Mae Richy Rhodes a Deborah Sagar yn adnabyddus am eu caffi poblogaidd, Bonta Deli, a agorodd yng nghanol Caernarfon yn 2018. Ers agor yng Nghastell Caernarfon ym mis Chwefror 2022, mae eu ciosg Coffi Castell, wedi cael yr un croeso gan ymwelwyr.

Gan ddefnyddio cynhwysion safonol gwirioneddol leol, gall ymwelwyr â Coffi Castell fwynhau cinio Cymreig go iawn. O gaws Snowdonia Cheese yn eu brechdanau i’r dewis o flasau hufen iâ o Fôn, maen nhw’n cynnig rhywbeth i bawb.

Yn newydd ar gyfer 2023 – mae’r tîm bellach wedi agor caffi ym Mhorth y Brenin sydd wedi’i leoli yn y tŵr mawreddog sy’n cynnwys mynediad lifft i’r to lle gellir mwynhau golygfeydd o arfordir Cymru.

Ymweld â Castell Caernarfon

Caffi Cadw Cafe - Castell Caernarfon

Caffi Castell, Castell Coch

Daeth y bachgen o Gaerdydd a’r rheolwr stafell de, Lewys Wootten, yn rhan o brofiad ymwelwyr yng Nghastell Coch ym mis Gorffennaf 2022.

Bydd amryw’n cofio Lewys o’i gyfnod yn cadw siop goffi lwyddiannus yng Ngogledd Llandaf, Caerdydd, cyn mentro i gastell tylwyth teg Cymru.

Mae Lewys yn falch o fod yn ffenest siop i’r cynnyrch lleol gorau, o’r ffa coffi Masnach Deg a ddaw gan Hard Lines Coffee i gyflenwadau dyddiol o laeth ffresh o Castle Farm yng Nghasnewydd.

Yn y cyfamser, mae ymwelwyr yn argymell gorffen taith o amgylch y castell gyda’r frechdan grasu gig moch a bara lawr gyda Ketchup Gwymon Sir Benfro neu’r panini ham a chaws Caerffili gyda Mwstard Mêl Myglyd Halen Môn.

Ymweld â Castell Coch

Caffi Cadw Cafe - Castell Coch

Caffi Castell, Castell Harlech

Agorodd y perchennog Freya Bentham fwyty Caffi Castell yn 2015 ac mae’n deg dweud, ar ôl saith mlynedd, bod y caffi yma ar ben y bryn yn un o gonglfeini cymuned Harlech.

Yn ogystal â bwydo pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae’r caffi hefyd wedi creu cyfleoedd gwaith gwerthfawr i bobl Gwynedd.

O frecwastau harti i brydau ysgafnach a the prynhawn, mae Caffi Castell wedi ymrwymo i ddefnyddio’r cyflenwyr lleol gorau.

Daw eu coffi barista, er enghraifft, o Ffa Da ac mae’n mynd yn berffaith gyda chacennau a sgoniau cartref Freya.

Ymweld â Castell Harlech

Caffi Cadw Cafe - Castell Harlech

Y Bwyty Bach, Tretower Court and Castle

Ac yntau wedi agor yn 2022 mae Y Bwyty Bach, ar lawr uchaf yr ysgubor Graddfa II sydd newydd ei hadnewyddu yn cynnig bwyd amser cinio a fin nos.

O’r pryd nodweddiadol bagel o eog wedi’i gochi, caws hufen a winwns coch i gawl y dydd, mae’r fwydlen amser cinio’n cynnig dewis o fwydydd tymhorol blasus, oer a thwym, heb fod angen archebu bwrdd ymlaen llaw.

Does dim ond angen taro i mewn a chael eich tywys at y bwrdd gan Connor a’i dîm cyfeillgar.

Yn y cyfamser, mae’r fwydlen min nos yn cynnig bwyd moethus, safonol. Mae’r fwydlen flasu chwe-chwrs yn myndd yn berffaith gyda’r dewis o goctels a gwinoedd.

Mae’n hanfodol archebu bwrdd fin nos, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Y Bwyty Bach.

Ymweld â Llys A Chastell Tretŵr

Chef Connor Turner at Y Bwyty Bach working in kitchen