Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae Castell Harlech bellach ar agor i ymweld ag ef: Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul rhwng 10am–1pm a 2pm–5pm.

AR GAU: Dydd Llun a Mawrth.

Bydd angen i chi archebu eich tocynnau mynediad, ar gyfer amser penodol, o flaen llaw ar-lein.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru , bydd gofyn i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb wrth archwilio unrhyw rannau dan do ar ein safleoedd o ddydd Llun 14 Medi.

Bydd pob safle yn cau rhwng 1pm–2pm er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a’n hymwelwyr.

Os nad ydych yn gallu archebu tocynnau ar-lein, ffoniwch ein llinell archebu ar 03000 252239.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich archeb, anfonwch e-bost at TocynnauCadw@llyw.cymru

Ni ellir ad-dalu unrhyw docyn ac ni ellir ei drosglwyddo i ddyddiad, amser na lleoliad arall.

Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen ailagor ein safleoedd treftadaeth â staff a’n Cwestiynau Cyffredin am ganllawiau ar ein mesurau diogelwch ar y safleoedd.

Arolwg

Y safle mwyaf ysblennydd o holl gaerau arfordirol cadarn Edward I   

Castell Harlech sy’n coroni clegyr creigiog serth fry uwchben y twyni tywod – yn aros yn ofer i’r llanw droi ac i’r môr pell lepian wrth ei droed unwaith eto. 

Nid oes angen rhagor o ddrama a dweud y gwir ond, rhag ofn, mae copaon garw Eryri yn codi y tu ôl iddo. Yn erbyn cystadleuaeth frwd gan Gonwy, Caernarfon a Biwmares, mae’n siŵr mai hwn yw’r safle mwyaf ysblennydd i unrhyw un o gestyll Edward I yng Ngogledd Cymru. Dynodwyd y pedwar i gyd yn Safle Treftadaeth y Byd.  

Cwblhawyd Harlech o’r ddaear i’r bylchfuriau mewn saith mlynedd yn unig o dan arweiniad y pensaer dawnus James o San Siôr. Mae ei ddyluniad ‘waliau o fewn waliau’ clasurol yn gwneud y mwyaf o amddiffynfeydd naturiol brawychus. 

Hyd yn oed pan gafodd ei ynysu’n llwyr gan wrthryfel Madog ap Llewelyn, ni ildiodd y castell – diolch i’r ‘Ffordd o’r Môr’. Roedd y llwybr hwn o 108 o risiau a ddringai’r graig serth yn golygu bod modd bwydo a dyfrio amddiffynwyr dan warchae o long.  

Haws yw trechu Harlech erbyn hyn. Cewch gerdded ar hyd pompren ‘arnofiol’ anhygoel i mewn i’r castell gwych hwn yn ôl bwriad James y pensaer - am y tro cyntaf mewn 600 mlynedd.

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

AR GAU: Dydd Llun a Mawrth*

*Ar agor Dydd Llun Gŵyl y Banc 31 Awst

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

AR GAU

Dydd Llun a Mawrth 

10am – 4pm 

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul 

Ar gau Dydd Llun a Mawrth 

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.50
Teulu*
£18.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.90
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Lle i gadw beiciau icon Charging car park icon Llwybr digidol icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Llety gwyliau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau hygyrch icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon Wi-Fi icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae maes parcio sy’n codi tâl ar gael.

Teithiau digidol ar gael ar ap Cadw.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae llety gwyliau Cadw ar gael i’w logi yn agos i’r safle hwn.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A496 o’r Bermo, A487/A496 o Borthmadog.
Rheilffordd
200m/220llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.
Bws
150m/170llath, llwybr Rhif 38 + 39 (Rhif 2 Dydd Sul), y Bermo-Harlech/Porthmadog.
https://www.visitharlech.wales/harlech-hoppa
Beic
NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Cod post LL44 2YH

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01766 780552

E-bost
HarlechCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Harlech
Harlech LL46 2YH