Skip to main content

Hysbysiad Ymwelwyr

Sylwch y bydd Pennarth Fawr ar gau ar y dyddiadau canlynol oherwydd digwyddiadau preifat.

9 Mawrth

4 Ebrill

8 ac 18 Mai

22 Mehefin

12 a 26 Gorffennaf

3 a 31 Awst

7, 13, 21 a 28 Medi

Arolwg

Annedd carreg prin ag ategion pren trawiadol

Ceir digonedd o gestyll canoloesol yma yng Nghymru, ond peth prin yw adeiladau fel Pennarth Fawr. Mae’r tŷ hwn, sydd mewn cyflwr eithriadol o dda, yn rhoi cipolwg prin ar fywyd bonedd y Cymry yn ystod y 15fed ganrif.

Er bod llawer o dai pren cyffredin yr oes wedi hen fynd, mae Pennarth Fawr, oherwydd ei adeiladwaith carreg cadarn, wedi goroesi bron heb newid o gwbl ers canrifoedd.

Yng nghanol y tŷ mae ei neuadd fawr, a fyddai’n cael ei gwresogi’n wreiddiol gan yr aelwyd ganolog, a mwg yn dianc o awyrell yn y to. Nodwedd fwyaf trawiadol Pennarth Fawr yw’r system drawstiau fewnol goeth sy’n ei gynnal, sef rhwydwaith aruthrol o drawstiau coed cerfiedig yn codi o’r llawr i’r nenfwd, a’r rheini mewn cyflwr ardderchog er eu hoedran mawr.                           


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Beic
NCN Llwybr Rhif 8 (3.6km/2.3mllr).

Cod Post Pennarth Fawr yw LL53 6PR. 

Dilynwch lwybr yr ardd drwy’r giât haearn bach yn y wal gerrig amgylchynol i ddrws ffrynt Pennarth Fawr.