Skip to main content

Newid Hinsawdd

Mae tystiolaeth bendant o bob rhan o’r byd yn dangos bod cynhesu byd eang a newid hinsawdd yn cymryd lle o ganlyniad i’r nwyon tŷ gwydr ers y chwyldro diwydiannol.

Eisoes rydym yn gweld effeithiau hyn yma yng Nghymru. Mae’r tymheredd yn codi ac mae lefelau’r môr yn codi yn ogystal â newidiadau mewn glawiad a mwy o dywydd eithafol yn fwy cyffredin.

Bydd canlyniadau newid hinsawdd yn effeithio’n arw ar ein treftadaeth hanesyddol gan beryglu ein hetifeddiaeth hanesyddol amhrisiadwy yn ogystal ag yn effeithio ar bobl Cymru.

Rydym wedi gweld effeithiau’r newid hwnnw wrth i ni gael ein heffeithio fwy a mwy gan lifogydd ac erydiad o’n harfordir. Mae hyn yn ei dro yn cael effaith ar rai o safleoedd hanesyddol Cymru, y boblogaeth a’r economi leol. Mae’n debygol hefyd y bydd cynnydd yn yr effeithiau hirdymor yn ogystal ag effeithiau hirdymor eraill ac effeithiau eraill na allwn eu rhagweld nag eu deall yn llawn ar hyn o bryd.

Bydd angen i ni ymateb i’r sialensiau hyn ac ystyried yr hyn y gallwn ni ei wneud yn awr ac ar gyfer y dyfodol i ymateb i’r hyn sy’n achosi newid hinsawdd a sut mae’r newidiadau hyn mewn hinsawdd yn effeithio arnom.