Skip to main content

Cadw (Llywodraeth Cymru)

Ty Afon

Heol Bedwas

Caerffili

CF83 8WT

Ffôn: 03000 256000

E-bost: Cadw@llyw.cymru

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

Ymholiadau Tocynnau Ar-lein

Ffôn: 03000 252239

E-bost: cadw@tfw.wales

 

Aelodaeth Cadw

Golley Slater

Wharton Place

13 Wharton Street

Caerdydd

CF10 1GS

Ffôn: 02920786022

E-bost: cadwmemberships@golleyslater.co.uk

 

Priodasau a Ffotograffiaeth Priodas

Ffôn: 03000 257182

E-bost: cadwcommercial@llyw.cymru

Bydd y Tîm Masnachol ar gael tan 3yp ar yr 23ain o Ragfyr ac yna byddant nol yn y swyddfa ar y 29ain o Ragfyr.

 

Ffilmio a Ffilmio Drôn

Ffôn: 03000 257182

E-bost: cadwcommercial@llyw.cymru

 

Addysg 

E-bost: cadweducation@llyw.cymru

Ysgolion ac addysgwyr cartref — gwelwch ymweliadau addysg

 

Ymholiadau Penodol i Safle

Ewch i dudalen I ble hoffech chi fynd? ar ein gwefan i gael manylion cyswllt safleoedd penodol.

 

Henebion Cofrestredig a Difrod Treftadaeth

Ffôn: 0300 0256000

E-bost: scheduledmonuments@llyw.cymru

 

Achosion Cynllunio ac Ymgynghori

Ffôn0300 0256000

E-bost: cadwplanning@llyw.cymru

 

Deddfwriaeth a Pholisi

E-bost: historicenvironmentleg@llyw.cymru

 

Caniatâd Adeilad Rhestredig

Ffôn: 0300 0256000

E-bost: listedbuildingconsent@llyw.cymru

 

Cyfryngau

Mae Swyddfa’r Wasg Llywodraeth Cymru yn gweithredu gwasanaeth 24/7 i’r cyfryngau.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â swyddfa’r wasg ar 0300 025 8099