Skip to main content

Aelodaeth Cadw

FREEPOST RTKE-YKTG-SBXG
Equinox Communications
9 Cwrt-y-Parc
Ffordd Earlswood
Caerdydd

CF14 5G

Ffôn: 0800 074 3121

E-bost: cadwmembership@equinox.wales

 

Ymholiadau Tocynnau Ar-lein

Ffôn: 03000 252239

E-bost: cadw@pti.cymru

 

Priodasau a Ffotograffiaeth Priodas

Ffôn: 03000 257182

E-bost: cadwcommercial@llyw.cymru

 

Ffilmio a Ffilmio Drôn

Ffôn: 03000 257182

E-bost: cadwcommercial@llyw.cymru

 

Addysg 

E-bost: cadweducation@llyw.cymru

Ysgolion ac addysgwyr cartref — gwelwch ymweliadau addysg

 

Ymholiadau Penodol i Safle

Ewch i dudalen I ble hoffech chi fynd? ar ein gwefan i gael manylion cyswllt safleoedd penodol.

 

Henebion Cofrestredig a Difrod Treftadaeth

Ffôn: 0300 0256000

E-bost: scheduledmonuments@llyw.cymru

 

Achosion Cynllunio ac Ymgynghori

Ffôn0300 0256000

E-bost: cadwplanning@llyw.cymru

 

Deddfwriaeth a Pholisi

E-bost: historicenvironmentleg@llyw.cymru

 

Caniatâd Adeilad Rhestredig

Ffôn: 0300 0256000

E-bost: listedbuildingconsent@llyw.cymru

 

Arall

Os hoffech gysylltu â Cadw ynghylch unrhyw fater arall, anfonwch e-bost at:

Cadw
Llywodraeth Cymru
Ty’r Afon
Heol Bedwas
Caerffili

CF83 8WT

Ffôn: 0300 0256000

E-bost: Cadw@llyw.cymru