Skip to main content

Llifogydd ac Adeiladau Hanesyddol yng Nghymru

Mae ein cyhoeddiad Llifogydd ac Adeiladau Hanesyddol yng Nghymru yn rhoi arweiniad ar sut i baratoi ar gyfer llifogydd ac yn cynnig cyngor ar sut i weithredu yn ystod ac ar ôl llif er mwyn lleihau’r difrod.