Skip to main content

Modrwyau? Iawn.

Ffrog? Iawn.

Castell hudolus neu blasty mawreddog? Iawn!

Ydych chi erioed wedi breuddwydio am briodi mewn lleoliad ysblennydd, llawn hanes, cymeriad a diwylliant? Lle llawn breuddwydion, lle mae breuddwydion yn dod yn wir...

Priodas yng Nghastell Caerffili/Wedding at Caerphilly Castle

Os ydych wedi cyrraedd y dudalen hon, mae’n bosibl iawn eich bod yn cynllunio ar gyfer eich diwrnod mawr.

Llongyfarchiadau! Mae’n amser cyffrous i chi, a hoffem fod yn rhan o’r achlysur hefyd!

Mae gennym bedwar lleoliad ledled Cymru ar hyn o bryd i chi gyfnewid addunedau a gwneud diwrnod eich priodas yn fwy cofiadwy fyth.    

Yn yr adran hon, cewch fwy o wybodaeth am ein cestyll gogoneddus a’n plastai mawreddog y gallwch eu llogi ar gyfer eich seremoni. Cewch wybod beth i’w ddisgwyl, beth sydd ar gael ymhob safle, y prisiau a sut i archebu.

Porwch drwy lyfryn priodasau Cadw am ragor o wybodaeth.

Gellir cynnal seremonïau priodas sifil neu bartneriaeth sifil yn yr ardaloedd a enwir yn y lleoliadau, gyda’r seremoni’n cael ei chynnal gan gofrestrydd yr awdurdod lleol.

Cliciwch ar y dolenni i gael mwy o wybodaeth am bob lleoliad.

Gellir bwcio am y tro am fis er mwyn rhoi amser ichi ystyried yr holl opsiynau!

Ewch i’r tudalen Lluniau Priodas i gael gwybodaeth ynglŷn â lluniau priodas ar safleoedd Cadw.

Priodas yn Llys Tretŵr/Wedding at Tretower Court

Ni ellir cynnal seremonïau priodas crefyddol ar Safleoedd Cadw oherwydd eu bod yn henebion cofrestredig na ellir eu cysegru. Fodd bynnag, mae gan Gastell Caerffili, Castell Coch, Llys a Chastell Tre-tŵr a Phlasty Trefol Elisabethaidd Plas Mawr drwyddedau ar gyfer seremonïau sifil a gellir llogi’r safleoedd ar gyfer bendithio priodasau ac ar gyfer ffotograffau.

Yn aml ni chaniateir codi a defnyddio marquee sydd heb bwysau dŵr. Trowch at yr wybodaeth ar begiau tir ar dudalennau’r safleoedd penodol i weld a yw codi marquee yn bosibl ar y safle. Os yw hynny’n bosibl, llenwch y ffurflen gais er mwyn inni ystyried eich cais.