Skip to main content

Gyrfaoedd

Trwy weithio gyda Cadw, cewch gyfle i gyfrannu at warchod amgylchedd hanesyddol Cymru.

Boed hynny trwy wneud gwaith cadwraeth arbenigol, rhoi cyngor i berchnogion eiddo hanesyddol o ran arferion gorau gwaith cynnal a chadw, neu groesawu ymwelwyr i rai o’r safleoedd arbennig sydd dan ein gwarchodaeth.

Yn yr adran hon

Swyddi Gwag
Gellir canfod manylion y swyddi gwag trwy ymweld â System benodi gwefan Llywodraeth Cymru
Gwirfoddoli i Cadw
Mae Cadw’n cynnig cyfleoedd unigryw i wirfoddoli a chefnogi ein safleoedd hanesyddol.