Skip to main content

Prosiectau

Yn yr adran hon

Pedwar Mochyn Bach Blaenafon
Stori a ysgrifennwyd gyda disgyblion Blwyddyn 1 o Ysgol Gynradd Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon yw ‘The Four Little Pigs of Blaenavon / Pedwar Mochyn Bach Blaenafon’.
Bwthyn Treftadaeth
Bwthyn Treftadaeth yw eiddo rhif 129 Cadw a'i ased mwyaf diweddar. Mae'r tŷ teras bach o'r bedwaredd ganrif ar ddeg wedi'i leoli yng Nghwm Dâr, yng nghanol cymoedd De Cymru. Mae'n nodweddiadol o nifer o adeiladau hanesyddol yng Nghymru a thu hwnt ond yn unigryw gan nad yw wedi newid braidd dim y tu mewn na'r tu allan ers iddo gael ei adeiladu yn 1854.

Dolenni defnyddiol