Skip to main content

Pwy ydyn ni

Mae Cadw yn cynnwys tua 250 o bobl yn gweithio ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau.

Ceidwaid yw tua 100 o’n pobl —  sy’n gweithio yn safleoedd henebion dan ein gofal – neu maent yn rhan o’r timau mewnol sy’n gwneud gwaith cadwraeth a chynnal a chadw yn ein safleoedd. Mae gennym staff arbenigol, gan gynnwys wardeniaid henebion maes ac arolygwyr adeiladau hanesyddol, henebion a pharciau a gerddi hanesyddol, sy’n gweithio dros Gymru gyfan.   

Mae llawer o’n staff ‘ar hyd y lle’ yn rheolaidd ledled Cymru, yn ymweld â safleoedd, yn cwrdd â’r cyhoedd neu gynrychiolwyr awdurdodau lleol — ychydig iawn o waith Cadw y gellir ei wneud y tu ôl i ddesg yn unig.  

Bwrdd gweithredu mewnol

Pennaeth Cadw yw Gwilym Hughes sy’n adrodd i Jason Thomas, y Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Mae Pennaeth Cadw yn aelod o fwrdd gweithredu mewnol sy’n cefnogi, ei gynllun busnes a’i safonau, ac yn craffu arnynt ac yn eu monitro. 

Ar hyn o bryd, mae’r bwrdd yn cynnwys:

  • Jane Richardson —  Cadeirydd ac aelod anweithredol
  • Gwilym Hughes —  Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Cadw
  • Huw Davies —  Pennaeth Cyllid a Gwasanaethau Canolog 
  • Liz Girling —  aelod anweithredol 
  • Peter Wakelin —  aelod anweithredol 
  • Steven Foulston —  aelod anweithredol 
  • Gaynor Legall —  aelod anweithredol 
  • Greg Stevenson —  aelod anweithredol 
  • Tracy Dicataldo —  aelod anweithredol 

Cwrdd â bwrdd Cadw

Strwythur Cadw

Mae gan Cadw chwe changen weithredol: