Skip to main content

Os nad yw’r cyffro o grwydro bylchfuriau ein caerau campus yn ddigon, rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i ddod â nhw’n fyw ar gyfer cynulleidfa ifanc.

Yn rhai cestyll, gall plant wisgo i fyny fel marchogion a thywysogesau, crwydro’r gerddi gyda ein ‘Helfa Castell’ i’r teulu a defnyddio ap Cadw i chwarae gemau realiti estynedig ‘Dreigiau Bach’ a ‘Llwybr Tylwyth Teg’. Byddan nhw hefyd yn cael eu difyrru a’u diddori gan arddangosfeydd rhyngweithiol, a gallan nhw fwynhau digwyddiadau arbennig o ‘gyfarfod dinosor’ i adrodd straeon ac ailgreadau canoloesol. Dyma ein 10 hoff gastell i blant.

Castell Biwmares

Gyda'i gylchoedd o furiau a ffos llawn dŵr, mae castell Biwmares wedi cael ei ddisgrifio fel y castell sydd wedi ei gynllunio orau yng Nghymru. Dewch i ddarganfod mwy am sut y cafodd ei adeiladu drwy fynd ar ‘Helfa Castell,’ er mwyn chwilio am farciau seiri maen ac arddangosfeydd rhyngweithiol sydd wedi eu cuddio o gwmpas y gerddi. Gall plant hefyd wisgo i fyny mewn gwisgoedd o’r cyfnod, cael hwyl gyda’r gêm ‘Dreigiau Bach’ ar ap Cadw, a chael profiad canoloesol ymarferol o fod yn saer maen gydag ein jig-so ‘chwarae meddal’ o Fiwmares sy’n eu galluogi nhw i adeiladu’r castell.

Ymwelwyr/Visitors

Castell Caernarfon

Mae digon yng nghaer enwocaf Cymru i gadw plant yn brysur am ddiwrnodau. Ar ôl dringo’r bylchfuriau ewch ar yr ‘Helfa Castell’ i ddod o hyd i fwystfilod cudd sy’n gysylltiedig â Chaernarfon. Yn ystafell ‘Gêm y Goron’ Tŵr yr Eryr cewch gyfarfod Tywysog Cymru. Mewn mannau eraill yn y castell cewch ddarganfod y chwedl hynafol Gymreig fu’n help i ddarbwyllo Brenin Edward I bod cyfiawnhad iddo adeiladu ei gastell yma ym mherfeddion Cymru, a chewch eich hudo gan yr arddangosfa gain sy’n gofeb i wraig Edward, y Frenhines Eleanor. Mae hefyd gêm ‘Dreigiau Bach’ ar ap Cadw ac Amgueddfa drawiadol y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig sydd ag arddangosfeydd, ffilm, synau a modelau sy’n adrodd stori catrawd milwyr traed hynaf Cymru.

Ymwelwyr/Visitors

Castell Caerffili

Am antur hanesyddol fwyaf Cymru, ewch i gastell mwyaf Cymru. Ewch draw i ‘Ffau’r Dreigiau’, cartref teulu o ddreigiau Cymreig sy’n dod yn fyw diolch i arddangosfa glywedol sy’n cynnwys mwg a chwyrnu. Ymysg y gweithgareddau eraill ar gyfer plant mae’r ‘Helfa Castell’ a’r gêm ‘Dreigiau Bach’ ar ap Cadw. Cadwch lygad hefyd am y copïau o injans gwarchae ar blatfform argau’r de. Maen nhw’n cynnwys y magnelau brawychus, arfau rhyfel sy’n dod yn fyw yn ystod rhaglen brysur Caerffili o ddigwyddiadau’r haf.

Caerphilly Dragons

Castell Coch, ger Caerdydd

Mae’r castell hwn yn sicr o ddenu diddordeb plant. Mae Castell Coch, creadigaeth Fictoraidd o dyrrau conigol, chwedlau a ffantasi, yn edrych fel lleoliad stori Y Rhiain Gwsg. Mae rhagor o chwedlau y tu mewn - yn llythrennol, gan fod ei du mewn blodeuog wedi ei addurno â golygfeydd o Chwedlau Aesop, straeon o’r hen Roeg. Ac mae tylwyth teg hefyd - fel y byddech yn eu disgwyl mewn castell tylwyth teg. Lawrlwythwch ap Cadw i ddechrau chwilio’n ddigidol am bob un o’r tylwyth teg sy’n hedfan o gwmpas y lle. Ymysg y nodweddion hudol eraill mae teganau Fictoraidd optegol sy’n dod â Chastell Coch yn fyw fel petai ei adeiladwyr, teulu hynod gyfoethog Bute, newydd orffen eu creadigaeth hudol, tafluniad digidol yn y gegin, a hyd yn oed gêm gwres canolog Fictoraidd.

Tylwyth Teg/Fairies

Castell Conwy a Muriau'r Dref

Mae drama a chyffro ym mhobman yn y gaer ganoloesol awdurdodol hon. Dringwch y grisiau troellog i’r bylchfuriau er mwyn gweld golygfeydd gwych o arfordir a thir gogledd Cymru. Ceir byrddau arddangos rhyngweithiol sy’n adrodd straeon brenhinoedd a thywysogion, y castell a brwydro fel rhan o’r ‘Helfa Castell’, a gall plant chwilio am greaduriaid chwedlonol gyda’r gêm ‘Dreigiau Bach’ ar ap Cadw. Gallwch hefyd brofi’r cyffro o grwydro cylch o furiau tref canoloesol Conwy - un o’r gorau yn Ewrop - drwy ddilyn ‘Helfa’ ar ap Cadw sy’n dadorchuddio chwedl y jac do ac yn datgelu cysylltiad yr aderyn â’r dref hynafol.

Dreigiau Bach/Little Dragons

Castell Cricieth

Daw hanes hir a chymhleth Cricieth i’r golwg yn yr ‘Helfa Castell’, ble rydych chi’n helpu’r bardd Iolo Goch ddod o hyd i’r awen ar gyfer ei gampwaith nesaf, a chewch eich cyflwyno i arddangosfeydd rhyngweithiol yn y ganolfan ymwelwyr sydd newydd gael ei hadnewyddu. Eisteddwch ar ‘Orsedd y Tywysog’ er mwyn cyfarfod cymeriadau hanesyddol allweddol a chwaraewch ‘Pêl Bŵer y Tywysog’, arddangosfa lawn hwyl sy’n olrhain llinell amser Tywysogion Gwynedd. A allwch chi ateb yr holl gwestiynau a chyrraedd y diwedd?

Castell Cricieth/Criccieth Castle

Castell Dinbych

Dilynwch yr ‘Helfa Castell’ o gwmpas y castell a chwblhewch lwybr digidol ‘Her Castell Dinbych’ ar ap Cadw sy’n mynd â chi i’r gerddi a muriau’r dref. Gallwch chi ddewis chwarae un o dri chymeriad: Tom Gwas y Gegin, Eleanor de Clare neu Huw yr Ysbïwr. Wedi eu hysbrydoli gan wrthrychau a ddarganfuwyd wrth gloddio’r castell, mae gan bob cymeriad her i’w chwblhau a chryfderau unigryw er mwyn gwneud hynny.

Castell Dinbych/Denbigh Castle

Castell Oxwich

TMae traeth gwych i’r plant yn Oxwich ar Benrhyn prydferth Gŵyr - ac, i gyd-fynd ag e, castell gwych uwchben y bae. Gall plant gael hwyl wrth wisgo i fyny mewn gwisgoedd o’r cyfnod. Mae arddangosfeydd rhyngweithiol yn adrodd stori’r maenordy Tuduraidd diddorol hwn (dim ond enw yw ‘castell’), ac mae ‘Helfa Castell’ i’w dilyn gyda chliwiau ar baneli fan hyn a fan draw. Dewch i ddarganfod cysylltiadau’r castell â llongddrylliad ym Mae Oxwich a Broetsh enwog Oxwich, broetsh aur canoloesol sydd bellach i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Castell Oxwich/Oxwich Castle

Castell Rhaglan

Castell hardd Rhaglan, sydd wedi ei amgylchynu â thir gwyrdd y ffin, yw’r lle perffaith i fynd am bicnic gyda’r plant. Ar ôl ymlacio, gallan nhw fynd i chwilio am greaduriaid tanllyd drwy ddefnyddio’r gêm ‘Dreigiau Bach’ ar ap Cadw, neu ewch ar ‘Helfa Castell’ i chwilio am ddyfeisiadau gwirion Edward y Dyfeisiwr. Dilynwch y llwybr a phenderfynu pa rai sy’n rhai go iawn. Beth am y torrwr gwair Tuduraidd?

Castell Rhaglan/Raglan Castle

Castell Rhuddlan

Dilynwch yr ‘Helfa Castell’ i chwilio am gliwiau sy’n datgelu stori’r castell canoloesol ‘muriau o fewn muriau’ arobryn hwn, y cyntaf o’i fath i gael ei adeiladu gan Frenin Edward I yng ngogledd Cymru. Dewch i fwynhau gemau canoloesol yn y gerddi, yn ogystal â phicnic mewn lleoliad sy’n edrych dros fryniau Clwyd ac afon Clwyd.

Castell Rhuddlan/Rhuddlan Castle