Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun 20 Medi ni fydd modd rhagarchebu tocynnau ar-lein ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff. Bydd yr holl docynnau ar gael ar y safle ar ddiwrnod eich ymweliad yn unig.*

At hynny, byddwn yn gweithredu cyfres dreigl o gau safleoedd wrth i ni uwchraddio ein systemau er mwyn gwella profiad ymwelwyr. Bydd pob un o’n safleoedd ar gau yn olynol am 1-3 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybod mwy am sut i hawlio eich tocyn Sky VIP gwiriwch ein tudalen ganllaw ddiweddaredig.

I ymweld â’r heneb hon:

  • edrychwch ar ein horiau agor, prisiau a chyfleusterau eraill isod
  • prynwch eich tocynnau mynediad wrth gyrraedd
  • dewch â’ch gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob man dan do.

(*bydd tocynnau ar-lein ar gyfer Castell Coch yn dal i fod ar gael oherwydd maint a chynllun y safle)

Mae toiledau’r castell ar hyn o bryd ar gau; mae toiledau cyhoeddus ar gael yn y pentref sy’n daith gerdded pum munud o’r castell.

Arolwg

Campwaith peirianyddol anhygoel sy’n dal i dra-arglwyddiaethu uwchlaw Afon Clwyd

Hoffai’r Brenin Edward i'w gestyll fod wedi’u lleoli ar yr arfordir. Roedd hynny’n fwy diogel. Pe bai ei ymgyrch ddidostur i daro'r Cymry yn mynd yn drafferthus, yna byddai modd o hyd i unrhyw gyflenwadau gyrraedd ar y môr.

Yn Rhuddlan, ymhell ynghanol y berfeddwlad, y bwriad yn hytrach oedd defnyddio afon. Ond roedd yna broblem - doedd afon droellog Clwyd ddim yn hollol yn y lle iawn. Felly dyma Edward yn gorfodi cannoedd o gloddwyr ffosydd i ddyfnhau a dargyfeirio’i chwrs.

Dros saith ganrif yn ddiweddarach mae Rhuddlan yn dal i edrych fel castell y bu’n werth symud afon ar ei gyfer. Dechreuwyd adeiladu yn 1277, a hwn oedd y cyntaf o'r cestyll consentrig chwyldroadol, neu’r cestyll ‘muriau o fewn muriau’, a gynlluniwyd gan y prif bensaer James of St George.

Y cadarnle mewnol siâp diemwnt gyda’i borthdai â’u dau dŵr oedd y rhan fwyaf trawiadol. Roedd y cadarnle hwn wedi’i leoli y tu mewn i gylch o furiau â thyrrau is. Ymhellach y tu hwnt iddo, ceid ffos sych ddofn wedi’i chysylltu ag Afon Clwyd.

Roedd y datganiad garw hwn o fryd a bwriad Edward yn gwarchod tref newydd a chanddi amddiffynfeydd ffos o’i hamgylch. Mae amlinelliad clir o gynllun grid canoloesol y strydoedd i’w weld hyd heddiw yn Rhuddlan.

Mwy am Gastell Rhuddlan


Amseroedd agor

Dydd Iau–Llun 10am–5pm 

Ar gau Dydd Mawrth a Mercher

 

Ar gau


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.00
Teulu*
£13.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.75
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.30
Teulu*
£14.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Lle i gadw beiciau icon Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Mynediad i'r anabl icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae lleoedd parcio ar y safle ar gyfer tua 25.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae mynediad da o'r maes parcio i'r castell.

Mae'r tir yn wastad ac wedi'i osod â glaswellt.

Rhai pantiau heb eu diogelu.

1 lle parcio penodol i bobl anab

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Rhuddlan ar hyd yr A525 neu’r A547.
Rheilffordd
6km/4mllr y Rhyl, llwybr Caer-Prestatyn/Llandudno.
Bws
220m/250llath gwasanaethau 35/36, y Rhyl-Rhuddlan/Prestatyn, a gwasanaeth 51, Dinbych-y Rhyl.

Cod post LL18 5AD.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
RhuddlanCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Rhuddlan,
Castle St, Rhuddlan LL18 5AD

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01745 590777