Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle yn rhad ac am ddim gyda thocyn wedi'i archebu ymlaen llaw.

Rhaid i chi archebu eich tocynnau cyn i chi ymweld, a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu 
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebwch docynnau

Yn anffodus, ni chaniateir mynediad i ymwelwyr heb docynnau wedi'u harchebu ymlaen llaw.

Arolwg

Campwaith peirianyddol anhygoel sy’n dal i dra-arglwyddiaethu uwchlaw Afon Clwyd

Hoffai’r Brenin Edward i'w gestyll fod wedi’u lleoli ar yr arfordir. Roedd hynny’n fwy diogel. Pe bai ei ymgyrch ddidostur i daro'r Cymry yn mynd yn drafferthus, yna byddai modd o hyd i unrhyw gyflenwadau gyrraedd ar y môr.

Yn Rhuddlan, ymhell ynghanol y berfeddwlad, y bwriad yn hytrach oedd defnyddio afon. Ond roedd yna broblem - doedd afon droellog Clwyd ddim yn hollol yn y lle iawn. Felly dyma Edward yn gorfodi cannoedd o gloddwyr ffosydd i ddyfnhau a dargyfeirio’i chwrs.

Dros saith ganrif yn ddiweddarach mae Rhuddlan yn dal i edrych fel castell y bu’n werth symud afon ar ei gyfer. Dechreuwyd adeiladu yn 1277, a hwn oedd y cyntaf o'r cestyll consentrig chwyldroadol, neu’r cestyll ‘muriau o fewn muriau’, a gynlluniwyd gan y prif bensaer James of St George.

Y cadarnle mewnol siâp diemwnt gyda’i borthdai â’u dau dŵr oedd y rhan fwyaf trawiadol. Roedd y cadarnle hwn wedi’i leoli y tu mewn i gylch o furiau â thyrrau is. Ymhellach y tu hwnt iddo, ceid ffos sych ddofn wedi’i chysylltu ag Afon Clwyd.

Roedd y datganiad garw hwn o fryd a bwriad Edward yn gwarchod tref newydd a chanddi amddiffynfeydd ffos o’i hamgylch. Mae amlinelliad clir o gynllun grid canoloesol y strydoedd i’w weld hyd heddiw yn Rhuddlan.

Mwy am Gastell Rhuddlan


Amseroedd agor

Dydd Iau–Llun 10am–5pm 

Ar gau Dydd Mawrth a Mercher

Mynediad â thocyn wedi'i amseru yn unig  

Ar gau


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£0.00
Teulu*
£0.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£0.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£0.00

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£2.00
Teulu*
£6.50
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£1.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£1.90

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Newid cewynnau icon Lle i gadw beiciau icon Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Mynediad i'r anabl icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae lleoedd parcio ar y safle ar gyfer tua 25.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae mynediad da o'r maes parcio i'r castell.

Mae'r tir yn wastad ac wedi'i osod â glaswellt.

Rhai pantiau heb eu diogelu.

1 lle parcio penodol i bobl anab

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Rhuddlan ar hyd yr A525 neu’r A547.
Rheilffordd
6km/4mllr y Rhyl, llwybr Caer-Prestatyn/Llandudno.
Bws
220m/250llath gwasanaethau 35/36, y Rhyl-Rhuddlan/Prestatyn, a gwasanaeth 51, Dinbych-y Rhyl.

Cod post LL18 5AD.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01745 590777

E-bost
*RhuddlanCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Rhuddlan,
Castle St, Rhuddlan LL18 5AD