Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Crefft y Llychlynwyr 

Mae Maen Achwyfan yn groes Gristnogol gynnar arbennig o gain a saif 11 troedfedd/3.4m o uchder, gan ddyddio, yn ôl pob tebyg, o ddiwedd y 10fed ganrif i goffau unigolyn neu ddigwyddiad. Wedi’i llunio o un garreg, mae’n cynnwys pen crwn sy’n debyg i siâp olwyn ac fe’i gorchuddiwyd â cherfiadau dyrys a dyluniadau cyd-weu mewn cyflwr da, ynghyd â ffigurau dynol ac anifeiliaid arddulliedig.

Am gofeb Gristnogol, mae ganddi wreiddiau Llychlynnaidd diddorol. Dylanwadwyd yn helaeth ar ei dyluniad gan bresenoldeb môr-ladron Llychlynnaidd yn y rhan hon o Gymru.


Amseroedd agor

Bob Dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r Gor. Gog. Orll. o Chwitffordd, oddi ar yr A5151, 5m (8.1km) i’r Gog. Orll. o Dreffynnon.
Rheilffordd
Prestatyn 6m (9.7km).