Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Crefft y Llychlynwyr 

Mae Maen Achwyfan yn groes Gristnogol gynnar arbennig o gain a saif 11 troedfedd/3.4m o uchder, gan ddyddio, yn ôl pob tebyg, o ddiwedd y 10fed ganrif i goffau unigolyn neu ddigwyddiad. Wedi’i llunio o un garreg, mae’n cynnwys pen crwn sy’n debyg i siâp olwyn ac fe’i gorchuddiwyd â cherfiadau dyrys a dyluniadau cyd-weu mewn cyflwr da, ynghyd â ffigurau dynol ac anifeiliaid arddulliedig.

Am gofeb Gristnogol, mae ganddi wreiddiau Llychlynnaidd diddorol. Dylanwadwyd yn helaeth ar ei dyluniad gan bresenoldeb môr-ladron Llychlynnaidd yn y rhan hon o Gymru.


Amseroedd agor

Bob Dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r Gor. Gog. Orll. o Chwitffordd, oddi ar yr A5151, 5m (8.1km) i’r Gog. Orll. o Dreffynnon.
Rheilffordd
Prestatyn 6m (9.7km).