Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Crefft y Llychlynwyr 

Mae Maen Achwyfan yn groes Gristnogol gynnar arbennig o gain a saif 11 troedfedd/3.4m o uchder, gan ddyddio, yn ôl pob tebyg, o ddiwedd y 10fed ganrif i goffau unigolyn neu ddigwyddiad. Wedi’i llunio o un garreg, mae’n cynnwys pen crwn sy’n debyg i siâp olwyn ac fe’i gorchuddiwyd â cherfiadau dyrys a dyluniadau cyd-weu mewn cyflwr da, ynghyd â ffigurau dynol ac anifeiliaid arddulliedig.

Am gofeb Gristnogol, mae ganddi wreiddiau Llychlynnaidd diddorol. Dylanwadwyd yn helaeth ar ei dyluniad gan bresenoldeb môr-ladron Llychlynnaidd yn y rhan hon o Gymru.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r Gor. Gog. Orll. o Chwitffordd, oddi ar yr A5151, 5m (8.1km) i’r Gog. Orll. o Dreffynnon.
Rheilffordd
Prestatyn 6m (9.7km).