Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Canolfan grefyddol ganoloesol sy’n denu pererinion o hyd

Yn rhan o rwydwaith o aneddiadau Sistersaidd a oedd ar wasgar ledled Cymru ar un adeg, sylfaenwyd Abaty Dinas Basing ym 1131 ac fe’i hail-fodelwyd yn helaeth yn y 13eg ganrif. Er mai adfail ydyw, mae’n rhoi syniad inni o fywyd y mynachod a alwai’r lle’n gartref. Rhan hynaf yr abaty yw’r cabidyldy o’r 12fed ganrif, gydag olion y meinciau lle eisteddai mynachod am eu darlleniadau dyddiol. Wrth ymyl hwnnw mae’r parlwr, yr unig le y câi’r mynachod mud siarad ynddo fel arfer. Yr ystafell fwyaf trawiadol sydd wedi goroesi yw neuadd fwyta’r mynachod.

Mae Dinas Basing yn safle crefyddol arwyddocaol o hyd. Hwn yw’r man cychwyn ar gyfer Taith Pererin Gogledd Cymru, sef llwybr cerdded pellter hir sy’n ymestyn yr holl ffordd i Enlli, ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’.


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Maes parcio icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
I’r De o’r A548, ger Maes-glas, 1m (1.6km) i’r Gog. Ddwy. o Dreffynnon
Rheilffordd
Y Fflint 4m (6.4km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.