Skip to main content

Arolwg

Canolfan grefyddol ganoloesol sy’n denu pererinion o hyd

Yn rhan o rwydwaith o aneddiadau Sistersaidd a oedd ar wasgar ledled Cymru ar un adeg, sylfaenwyd Abaty Dinas Basing ym 1131 ac fe’i hail-fodelwyd yn helaeth yn y 13eg ganrif. Er mai adfail ydyw, mae’n rhoi syniad inni o fywyd y mynachod a alwai’r lle’n gartref. Rhan hynaf yr abaty yw’r cabidyldy o’r 12fed ganrif, gydag olion y meinciau lle eisteddai mynachod am eu darlleniadau dyddiol. Wrth ymyl hwnnw mae’r parlwr, yr unig le y câi’r mynachod mud siarad ynddo fel arfer. Yr ystafell fwyaf trawiadol sydd wedi goroesi yw neuadd fwyta’r mynachod.

Mae Dinas Basing yn safle crefyddol arwyddocaol o hyd. Hwn yw’r man cychwyn ar gyfer Taith Pererin Gogledd Cymru, sef llwybr cerdded pellter hir sy’n ymestyn yr holl ffordd i Enlli, ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Maes parcio icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
I’r De o’r A548, ger Maes-glas, 1m (1.6km) i’r Gog. Ddwy. o Dreffynnon
Rheilffordd
Y Fflint 4m (6.4km)
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (3.3km/2mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.