Skip to main content

I ble hoffech chi fynd?

 

121 lleoedd i ymweld
Location type
Period
Facilities
Best for
Castell Biwmares/Beaumaris Castle
Castell Biwmares
Campwaith anorffenedig y gaer sydd bron yn berffaith gymesur    
Gwaith Haearn Blaenavon/Blaenavon Ironworks
Gwaith Haearn Blaenafon
Cawr o'r oes ddiwydiannol yn dal i sefyll yn dalog ar ysgwyddau ei weithwyr
Baddonau Rhufeinig Caerllion/Caerleon Roman Baths
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion
Bywyd moethus a gwaedlyd y gaer Rufeinig 
Castell Caernarfon/Caernarfon Castle
Castell Caernarfon
Caiff Castell Caernarfon ei gydnabod yn fyd-eang fel un o adeiladau mwyaf godidog y Canol Oesoedd.
Castell Caerffili/Caerphilly Castle
Castell Caerffili
Arswyd rhag tywysog Cymru wedi ysbrydoli castell canoloesol grymusaf Cymru
Castell Coch
Castell Coch
Castell tylwyth teg - tegan i’r cefnog a’r pwerus
Castell Cas-gwent/Chepstow Castle
Castell Cas-gwent
Cerrig cadarnle mawreddog ar ben clogwyn yn olrhain 600 mlynedd o hanes
Castell Cilgerran/Cilgerran Castle
Castell Cilgerran
Castell ysblennydd nad oedd mor ddiogel ag y gobeithiai’r Normaniaid
Castell Conwy/Conwy Castle
Castell Conwy
Caer ganoloesol fawreddog yn dal i sefyll uwchben y dref ar ôl 700 mlynedd
Castell Cricieth/Criccieth Castle
Castell Cricieth
Castell arfordirol ysblennydd a adeiladwyd– ac a ddinistriwyd  – gan dywysogion grymus Cymru
Castell Dinbych/Denbigh Castle
Castell Dinbych
Castell grymus yn dwyn i gof ddrama rhyfela yn y canol oesoedd
Castell Dolwyddelan/Dolwyddelan Castle
Castell Dolwyddelan
Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol 
Castell Harlech/Harlech Castle
Castell Harlech
Y safle mwyaf ysblennydd o holl gaerau arfordirol cadarn Edward I
Castell Cydweli/Kidwelly Castle
Castell Cydweli
Cadarnle Normanaidd llawn cystal â chestyll gorau Cymru
Castell Talacharn / Laugharne Castle
Castell Talacharn
Castell canoloesol mawr, plasty Tuduraidd a chuddfan bardd
 Amgueddfa Cerrig Margam/Margam Stones Museum
Amgueddfa Cerrig Margam
Cerrig nadd gwych yn ymestyn yn ôl i wawrddydd Cristnogaeth yng Nghymru
Castell Oxwich/Oxwich Castle
Castell Oxwich
Castell mewn enw yn unig, ond yn creu tipyn o argraff
Picture of Plas Mawr from the outside
Plas Mawr
Tŷ tref ceinaf Prydain o oes aur Elisabeth 
Castell Rhaglan/Raglan Castle
Castell Rhaglan
Caer-balas Gymreig wedi’i thrawsnewid yn breswylfa frenhinol 
Castell Rhuddlan/Rhuddlan Castle
Castell Rhuddlan
Campwaith peirianyddol anhygoel sy’n dal i dra-arglwyddiaethu uwchlaw Afon Clwyd
Capel y Rug/Rug Chapel
Capel y Rug
Capel preifat afradlon arch-Frenhinwr a lynai at yr hen ffyrdd
Llys yr Esgob Tyddewi/St Davids Bishop's Palace
Llys yr Esgob Tyddewi
Palas canoloesol mawreddog yr un mor odidog â’i gadeirlan
Abaty Ystrad Fflur/Strata Florida Abbey
Abaty Ystrad Fflur
Abaty canoloesol crand lle claddwyd cenedlaethau o dywysogion Cymru
Abaty Tyndyrn/Tintern Abbey
Abaty Tyndyrn
Campwaith Gothig yn dod yn symbol Rhamantaidd o'r aruchel
 Llys a Chastell Tretŵr/Tretower Court and Castle
Llys a Chastell Tretŵr
Dau ryfeddod pensaernïol yn rhychwantu 900 mlynedd o hanes
Abaty Glyn y Groes/Valle Crucis Abbey
Abaty Glyn y Groes
Abaty canoloesol mawreddog yn enwog am ei wleddoedd helaeth
Castell Weble/Weobley Castle
Castell Weble
Cartref byddigions gyda'i dŵr gwylio ei hun
Castell Carreg Cennen/Carreg Cennen Castle
Carreg Cennen
Adfail eiconig yn cynnig profiad bythgofiadwy o ramantus  
Siambr Gladdu Barclodiad y Gawres/Barclodiad y Gawres Burial Chamber
Siambr Gladdu Barclodiad y Gawres
Beddrod llawn awyrgylch gydag enghreifftiau prin o gelf gynhanes
Abaty Dinas Basing/Basingwerk Abbey
Abaty Dinas Basing
Canolfan grefyddol ganoloesol sy’n denu pererinion o hyd
Siambr Gladdu Bodowyr/Bodowyr Burial Chamber
Siambr Gladdu Bodowyr
Meini hir Neolithig dan len o ddirgelwch 
 Caer Rufeinig Aberhonddu/Brecon Gaer Roman Fort
Caer Rufeinig Aberhonddu
Olion gwledig allbost milwrol pwysig   
Castell Bronllys/Bronllys Castle
Castell Bronllys
Tŵr carreg cadarn a chanddo hanes cythryblus
Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu/Bryn Celli Ddu Burial Chamber
Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu
Beddrod Neolithig eiconig sydd â chyfrinach nefolaidd
 Adeiladau Mwynglawdd Plwm Bryntail/Bryntail Lead Mine Buildings
Adeiladau Mwynglawdd Plwm Bryntail
Olion heddychol canolfan ddiwydiannol brysur
Cae'r Gors
Cae'r Gors
Cartref plentyndod arwres lenyddol a ffenestr arddangos i dirlun diwydiannol unigryw
 Caer Rufeinig Fach Caergybi/Caer Gybi Roman Fortlet
Caer Rufeinig Fach Caergybi
Allbost milwrol gogleddol mewn man arfordirol strategol 
Caer Lêb
Caer Lêb
Anheddiad cynhanes gyda chysylltiadau Rhufeinig a chanoloesol
Caer y Twr
Caer y Twr
Anheddiad Oes Haearn mewn safle rhyfeddol ar gopa mynydd  
 Amffitheatr Caerllion/Caerleon Amphitheatre
Amffitheatr Caerllion
Adloniant Rhufeinig gwaedlyd ynghyd â chwedl Arthur  
Tref Rufeinig Caer-went/Caerwent Roman Town
Tref Rufeinig Caer-went
Cipolwg ar dref farchnad wedi’i Rhufeinio
Siambr Gladdu Capel Garmon/Capel Garmon Burial Chamber
Siambr Gladdu Capel Garmon
Siambr gladdu Neolithig mewn lleoliad diesboniad
Capel Llugwy/Capel Lligwy
Capel Llugwy
Efallai’r cyfan sy’n weddill o gymuned ddiflanedig
 Croes Caeriw/Carew Cross
Croes Caeriw
Celf Geltaidd, eicon Cadw
Siambr Gladdu Carreg Coetan Arthur/Carreg Coetan Arthur Burial Chamber
Siambr Gladdu Carreg Coetan Arthur
Beddrod Neolithig gyda chysylltiadau â chwedl Arthur
Hen Dŷ Carswell/Carswell Medieval House
Hen Dŷ Carswell
Drwy dwll clo cartref canoloesol syml    
Castell Bryn Gwyn
Castell Bryn Gwyn
Safle cynhanes helaeth ei hanes  
Castell y Bere
Castell y Bere
Cyfuno dyfeisgarwch pensaernïol a manteision naturiol mewn cadarnle o waith llaw’r Cymry y mae’n rhaid ymweld ag ef
 Gwersyll Bwlwarcau Cas-gwent/Chepstow Bulwarks Camp
Gwersyll Bwlwarcau Cas-gwent
Olion cudd caer o’r Oes Haearn 
 Mur Porthladd Cas-gwent/Chepstow Port Wall
Mur Porthladd Cas-gwent
Olion helaeth muriau trefol canoloesol
Castell Coety/Coity Castle
Castell Coety
Adfail rhamantaidd o gastell, bwrdd stori mewn maen
Muriau Tref Conwy/Conwy Town Walls
Muriau Tref Conwy
Troedio waliau Safle Treftadaeth y Byd 
Abaty Cymer/Cymer Abbey
Abaty Cymer
Esiampl o ddylanwad Sistersaidd ar Gymru ganoloesol
 Tŷ’r Brodyr, Dinbych/Denbigh Friary
Tŷ’r Brodyr, Dinbych
Adfail o anheddiad crefyddol a loriwyd gan Harri VIII
 Muriau Tref Dinbych/Denbigh Town Walls
Muriau Tref Dinbych
Y llinell amddiffyn gyntaf i gastell canoloesol Dinbych
 Dinbych, Eglwys Leicester/Denbigh, Lord Leicester's Church
Dinbych, Eglwys Leicester
Olion eglwys Elisabethaidd anffortunus 
Dinbych, Capel St Hilari/Denbigh, St Hilary's Chapel
Dinbych, Capel St Hilari
Eglwys drefol syml yn croesawu cynulleidfa enwog 
 Croes Mynwent Derwen/Derwen Churchyard Cross
Croes Mynwent Derwen
Croes bregethu â cherfiadau Cristnogol trawiadol sydd wedi sefyll prawf amser
Siambr Gladdu Din Dryfol/Din Dryfol Burial Chamber
Siambr Gladdu Din Dryfol
Safle claddu a chapsiwl amser o’r cyfnod Neolithig
Grwp Cytiau Din Lligwy/Din Lligwy Hut Group
Grwp Cytiau Din Llugwy
Anheddiad Rhufeinig hwyr dadlennol – ond a ddaw yn wreiddiol o’r Oes Haearn? 
Castell Dinefwr/Dinefwr Castle
Castell Dinefwr
Canolfan teyrnas Deheubarth y bu mawr ymladd drosti
Castell Dolbadarn/Dolbadarn Castle
Castell Dolbadarn
Castell Cymreig ac unig warcheidwad Bwlch Llanberis yn Eryri 
Castell Dolforwyn/Dolforwyn Castle
Castell Dolforwyn
Symbol adfeiliedig o herfeiddiad y Cymry
Castell Dryslwyn/Dryslwyn Castle
Castell Dryslwyn
Olion darniog – ond atgofus – castell a loriwyd gan wrthdaro 
Siambr Gladdu Dyffryn Ardudwy/Dyffryn Ardudwy Burial Chamber
Siambr Gladdu Dyffryn Ardudwy
Beddrodau cyfagos a adeiladwyd nifer o genedlaethau ar wahân
 Ffwrnais Ddyfi/Dyfi Furnace
Ffwrnais Dyfi
Esiampl wych o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru mewn llecyn gwledig aruchel 
 Colofn Eliseg/Eliseg's Pillar
Colofn Eliseg
Datod dirgelwch y groes Gristnogol gynnar hon 
Priordy Ewenni/Ewenny Priory
Priordy Ewenni
Anheddiad crefyddol anarferol o ryfelgar
Castell Ewlo/Ewloe Castle
Castell Ewlo
Castell o waith llaw brodorion mewn safle coedwig anghonfensiynol
Castell y Fflint/Flint Castle
Castell y Fflint
Y cynharaf a’r mwyaf anarferol o gestyll Cymru a adeiladwyd gan y Saeson
Castell Grysmwnt/Grosmont Castle
Castell Grysmwnt
Cawr ar y ffin 
 Capel Gwydir Uchaf/Gwydir Uchaf Chapel
Capel Gwydir Uchaf
Edrychwch i’r nen i godi calon 
 Priordy Hwlffordd/Haverfordwest Priory
Priordy Hwlffordd
Dynion crefyddol a dawn tyfu pethau ganddynt
 Safle Ffosedig Hen Gwrt/Hen Gwrt Moated Site
Safle Ffosedig Hen Gwrt
Ffos mewn cyflwr da yn amddiffyn maenor ddiflanedig
 Bwthyn Treftadaeth/Heritage Cottage
Bwthyn Treftadaeth
Capsiwl amser o derasau
 Grŵp Cytiau Mynydd Twr/Holyhead Mountain Hut Group
Grŵp Cytiau Mynydd Twr
Cymuned ffermio o’r gorffennol  
Hen Eglwys Plwyf Llangar/Llangar Old Parish Church
Hen Eglwys Plwyf Llangar
Mae’r ysgrifen ar y mur
 Bryngaer Coed Llanmelin/Llanmelin Wood Hillfort
Bryngaer Coed Llanmelin
Pwy oedd yn byw yma?
Castell Llansteffan/Llansteffan Castle
Castell Llansteffan
Eiddo tiriog o’r radd flaenaf
Priordy Llanddewi Nant Hodni/Llanthony Priory
Priordy Llanddewi Nant Hodni
Trysor tragwyddol 
Castell Llawhaden/Llawhaden Castle
Castell Llanhuadain
Castell-blas anghofiedig sy’n aros yn y cof
 Castell Cas-wis/Wiston Castle
Castell Cas-wis
Tomen a beili mewn cyflwr da, ac iddynt hanes cythryblus
Siambr Gladdu Llugwy/Lligwy Burial Chamber
Siambr Gladdu Llugwy
Un o’r hoelion wyth
 Croes Maen Achwyfan/Maen Achwyfan Cross
Croes Maen Achwyfan
Crefft y Llychlynwyr 
 Castell Trefynwy/Monmouth Castle
Castell Trefynwy
Adfail o gastell â hanes brenhinol 
Castell Trefaldwyn/Montgomery Castle
Castell Trefaldwyn
Yn fwy na swm ei rannau
Abaty Nedd/Neath Abbey
Abaty a Phorthdy Nedd
Safle grym – crefyddol a diwydiannol 
 Y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr/Newcastle, Bridgend
Y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr
Castell a godwyd i oroesi
 Castell Casnewydd/Newport Castle
Castell Casnewydd
Olion terfynol caer glan dŵr arwyddocaol 
Castell Ogwr/Ogmore Castle
Castell Ogwr
Camu i’r gorffennol
Hen Gastell y Bewpyr/Old Beaupre Castle
Hen Gastell y Bewpyr
Maenor ganoloesol gyda symbolau statws ac ychwanegiadau Tuduraidd afradlon 
Siambr Gladdu Parc le Breos/Parc le Breos Burial Chamber
Siambr Gladdu Parc le Breos
Esiampl wych o feddrod siambr Neolithig
 Tŷ Canoloesol Penarth Fawr/Penarth Fawr Medieval House
Tŷ Canoloesol Penarth Fawr
Annedd carreg prin ag ategion pren trawiadol
Priordy Penmon/Penmon Priory
Priordy a Chroes Penmon a Ffynnon Seiriol
Tair nodwedd ar un safle sanctaidd pwysig
 Meini Hirion Penrhos Feilw/Penrhos Feilw Standing Stones
Meini Hirion Penrhos Feilw
Meini hir o’r Oes Efydd dan len o ddirgelwch
Siambr Gladdu Pentre Ifan/Pentre Ifan Burial Chamber
Siambr Gladdu Pentre Ifan
Adfeilion ysgerbydol o fedd Neolithig mewn lleoliad ysgytwol
Pont Minllyn
Pont Minllyn
Pont gudd brydferth dros Afon Dyfi 
Siambr Gladdu Presaddfed/Presaddfed Burial Chamber
Siambr Gladdu Prysaeddfed
Dau o’r un anian
Capel Runston/Runston Chapel
Capel Runston
Capel brau pentref hirgoll 
 Castell Ynysgynwraidd/Skenfrith Castle
Castell Ynysgynwraidd
Caer ganoloesol fawr a chanddi dŵr canolog sylweddol 
Ffynnon Gybi/St Cybi's Well
Ffynnon Gybi
Ffynnon sanctaidd gudd gyda tharddiadau paganaidd posibl 
Abaty Llandudoch/St Dogmael's Abbey
Abaty a Chartws Llandudoch
Adfeilion anheddiad crefyddol arwyddocaol yn rhychwantu canrifoedd
 Siambr Gladdu Llwyneliddon/St Lythan's Burial Chamber
Siambr Gladdu Llwyneliddon
Beddrod Neolithig unig â chysylltiadau â chwedl Arthur  
Capel Santes Non/St Non's Chapel
Capel Santes Non
Man geni honedig nawddsant Cymru mewn llecyn dyrchafol 
 Castell Sain Quentin, Llanfleiddan/St Quentin's Castle, Llanblethian
Castell Sain Quentin, Llanfleiddan
Olion adfeiliedig castell o’r 14eg ganrif
 Capel a Ffynnon Sanctaidd Gwenffrewi/St Winefride's Chapel and Holy Well
Capel a Ffynnon Sanctaidd Gwenffrewi
Man pererindod poblogaidd hyd heddiw 
Castell Abertawe/Swansea Castle
Castell Abertawe
Olion trefol caer nerthol ers talwm 
Abaty Talyllychau/Talley Abbey
Abaty Talyllychau
Sgerbwd o olion anheddiad crefyddol unigryw 
Siambr Gladdu Tinkinswood/Tinkinswood Burial Chamber
Siambr Gladdu Tinkinswood
Gorchest ysblennydd peirianneg gynhanesyddol
Siambr Gladdu Trefignath/Trefignath Burial Chamber
Siambr Gladdu Trefignath
Triawd o feddrodau
Maen Hir Tregwehelydd/Tregwehelydd Standing Stone
Maen Hir Tregwehelydd
Olion chwilfriw heneb o’r Oes Efydd 
Twtil, Rhuddlan/Twthill, Rhuddlan
Twtil, Rhuddlan
Tomen ganoloesol lle arferai castell hirgoll sefyll
Maen Hir Tŷ Mawr/Tŷ Mawr Standing Stone
Maen Hir Tŷ Mawr
Siâp rhyfedd o heneb unig o’r Oes Efydd
Siambr Gladdu Tŷ Newydd/Tŷ Newydd Burial Chamber
Siambr Gladdu Tŷ Newydd
Celf a phennau saethau cynhanesyddol
Y Castell Gwyn/White Castle
Y Castell Gwyn
Ffurf pethau i ddod? Cipolwg cynnar ar brosiect Edward I o adeiladu cestyll yng Nghymru
Colomendy Penmon/Penmon Dovecot
Colomendy Penmon
Blwch adar ar raddfa gwbl aruthrol 
Caer Rufeinig Segontium/Segontium Roman Fort
Caer Rufeinig Segontium
Cadarnle Rhufeinig a ddaeth yn rhan o chwedl Gymreig
Muriau Tref Caernarfon/Caernarfon Town Walls
Muriau Tref Caernarfon
Blanced gysur Caernarfon