Skip to main content

Arolwg

Castell-blas anghofiedig sy’n aros yn y cof

Mae’n werth gyrru ychydig bach oddi ar yr A40 prysur ar eich ffordd drwy Sir Benfro i ymweld â’r castell hwn nad oes neb llawer yn gwybod amdano. Ar safle aruchel ymhlith coedwig deg a thir ffermio tonnog, mae cymysgedd anghonfensiynol Llanhuadain o nodweddion milwrol ac addurnol yn datgelu ei brif ddiben mewn bywyd: sef plas ag amddiffynfeydd yn fwy na chastell go iawn, wedi’i ddylunio’n breswylfa i esgobion cefnog Tyddewi a oedd yn hoff o’u cysuron cartref.

Bu’n safle cryn wasanaeth gweithgar cyn cael ei ailadeiladu ar hyd ei linellau presennol yn y 14eg ganrif gan yr Esgob David Martin. Roedd rhandai preifat, cwrt, llety i westeion ac anheddau i arsiwn parhaol. Y peth mwyaf trawiadol un yw talcen y porthdy, a ychwanegwyd tua diwedd y 14eg ganrif, ac sy’n dal i sefyll i’w lawn uchder.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Mae maes parcio o fewn 250 metr, tua lle i 5 car.

Ceir mynediad drwy lôn darmac.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Llawhaden, oddi ar yr A40, 3m (4.8km) i’r Gog. Orll. o Arberth, 10m (16.1km) i'r Dwy.o Hwlffordd.
Rheilffordd
Clunderwen 41/2m (7.2km).